"Tad, kad uzzināju, ka neizturēju konkursu uz budžeta vietu studiju programmā ar pirmo prioritāti, nolēmu studēt optometriju. Tādēļ mēdzu teikt, ka nevis es izvēlējos optometriju, bet optometrija izvēlējās mani", tā par savu studiju un turpmāko darba vietu - Optometrijas un redzes zinātnes nodaļu, saka FMOF pētniece Tatjana Pladere, kura bakalaura, maģistra un doktora studijas ir pabeigusi LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē. 2021. gadā Tatjana aizstāvēja savu doktora darbu "Vizuālās efektivitātes novērtējums uz volumetriskā daudzplakņu ekrāna" un tā paša gada beigās, saņemot Latvijas Zinātņu padomes (LZP) finansiālo atbalstu, tika uzsākta cilvēku redzes individuālo īpatnību izpēte, kas ļauj noskaidrot, kā redzes sistēma darbojas visās 3 realitātēs - virtuālajā, papildinātajā un parastajā.

Kādas ir Tavas intereses pētniecībā?

Mani interesē inovācijas, kas var uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti. Labprāt iesaistos to izstrādē, testēšanā un pilnveidošanā.

 

Pastāsti par šobrīd aktuālo savā pētnieciskajā darbībā. Pie kā strādā tieši šobrīd?

Kā jūs jau varējāt pamanīt, pēdējā laikā arvien biežāk runā par papildinātās un virtuālās realitātes ieviešanu dažādās jomās, kas nozīmē, ka tuvā nākotnē plaši izmantosim tā saucamos galvas displejus un viedās brilles. Rīga kļūs par Metapilsētu (angļ. val. – Metacity) un ir svarīgi panākt, lai tehnoloģiju izmantošana būtu iekļaujoša un jēgpilna. Paturot prātā šo mērķi, strādāju pie tā, lai noskaidrotu, kā redzes sistēma darbojas virtuālajā un papildinātajā realitātē, īpašu uzmanību veltot redzes individuālajām īpatnībām.

 

Kad sāki strādāt pie šī brīža pētījuma?

2020. gadā, pamanot, ka virtuālās un papildinātās tehnoloģijas tiek izstrādātas ar pieņēmumu, ka visiem cilvēkiem ir izturīga redzes sistēma un redzes problēmas neeksistē. Savukārt 2021. gada beigās iegūtais Latvijas Zinātņu padomes finansiālais atbalsts ir kļuvis par progresa katalizatoru.

 

Kā nonāci pie šādas tēmas?

Doktorantūras laikā saņēmu piedāvājumu izstrādāt 3D attēlu displeju novērtēšanas metodi sadarbībā ar augsto tehnoloģiju uzņēmumu. Tas bija nozīmīgs pavērsiena punkts. Kopš tā brīža aktīvi sekoju līdzi situācijai un aktualitātēm – kādus displejus izgudro un piedāvā pasaulē.

 

Kad un kāpēc nolēmi studēt optometriju?

Tad, kad uzzināju, ka neizturēju konkursu uz budžeta vietu studiju programmā ar pirmo prioritāti. Tādēļ mēdzu teikt, ka nevis es izvēlējos optometriju, bet optometrija izvēlējās mani.

 

Kas bijis izaicinošākais studiju laikā?

Pirmais studiju gads.

Studijas augstskolā krasi atšķīrās no mācībām skolā. Tādēļ sākumā es nevarēju saprast, kā pielāgoties un gūt panākumus. Rast risinājumu šim izaicinājumam man palīdzēja pašanalīze (kad un kā darboties?) un pašdisciplīnas attīstīšana (kā visu paspēt?).

 

Kāda šobrīd ir Tava zinātnieka ikdiena?

Ikdiena ir daudzveidīga un piesātināta ar darbiem, laiks paskrien ļoti ātri. Aktivitātes tiek īstenotas atkarībā no prioritātēm. Kas var būt dienas kārtībā?

  • Pētījuma plānošana un īstenošana
  • Kolēģu un studentu mentorings
  • Zināšanu papildināšana un izplatīšana
  • Tikšanās ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem
  • Finansējuma un citu resursu piesaiste
  • Cits svarīgs uzdevums

 

Kas ir radošākais tavā profesijā?

Alternatīvo plānu izstrāde.

 

Neatkarīgi no tā, cik rūpīgi viss tiek saplānots, vienmēr jābūt gatavam tam, ka kaut kas nenostrādās.

 

Apstākļi var mainīties. Nepieciešamības gadījumā B, C un citu burtu plāni palīdz saglabāt vēsu prātu, turpināt darboties un sasniegt izvirzīto mērķi.

 

Kas vēl bez redzes zinātnes Tevi aizrauj? Ar ko nodarbojies brīvajā laikā?

Brīvajā laikā es skatos filmas, klausos mūziku un lasu grāmatas. Labprāt lasu grāmatas par cilvēku psiholoģiju, mārketingu, kriminālistiku, uzņēmējdarbību, inovāciju radīšanu, politiku un vēsturi.

Man īpaši patīk audiogrāmatas. Klausoties memuārus, rodas foršā sajūta, ka autors stāsta savu dzīvesstāstu tieši man.

 

Nosauc kādu interesantu faktu par sevi.

Ikdienā es eju gulēt vienā laikā un pamostos bez modinātāja.

 

Kas Tevi motivē no rītiem celties?

Sajūta, ka esmu izgulējusies.

 

Ja Tev būtu iespēja kaut ko pateikt visai pasaulei, ko Tu pavēstītu?

Es visticamāk atgādinātu: ”Ja vēlies pārmaiņas savā dzīvē, sāc ar sevi un sāc šodien”. (Fonā skanētu grupas “Musiqq” kompozīcija “Sāc ar sevi”).

 

Nobeigums


Par ikmēneša rakstu sēriju “FMOF mēneša zinātnieks”

 

LU FMOF ikmēneša rakstu sērija “FMOF mēneša zinātnieks” aizsākusies 2021. gada septembrī un intervijas veidā ļauj iepazīt jaunus vai jau lielāku pieredzi guvušus zinātniekus, kas ikdienā nodarbojas ar pētniecību fizikas, matemātikas vai redzes zinātnes jomā un katrs savā veidā ikdienas darbu zinātnē saista ar LU FMOF.

 


Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti

 

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai fizikas un astronomijas un matemātikas zinātnes nozarēs.

Dalīties

Saistītais saturs

FMOF MĒNEŠA ZINĀTNIEKS: silīcija kristālu audzēšanas pētnieks Kirils Surovovs
28.08.2023.

FMOF MĒNEŠA ZINĀTNIEKS: silīcija kristālu audzēšanas pētnieks Kirils Surovovs

FMOF MĒNEŠA ZINĀTNIEKS: antimatērijas pētnieks Florians Helmuts Gābauers
12.07.2023.

FMOF MĒNEŠA ZINĀTNIEKS: antimatērijas pētnieks Florians Helmuts Gābauers

FMOF MĒNEŠA ZINĀTNIEKS: Lāzeru centra pētnieks Reinis Lazda
14.02.2023.

FMOF MĒNEŠA ZINĀTNIEKS: Lāzeru centra pētnieks Reinis Lazda

FMOF MĒNEŠA ZINĀTNIECE: Māra Delesa-Vēliņa par dažāda veida risku analīzi
14.10.2022.

FMOF MĒNEŠA ZINĀTNIECE: Māra Delesa-Vēliņa par dažāda veida risku analīzi

FMOF MĒNEŠA ZINĀTNIECE: Tatjana Glaskova-Kuzmina par atledošanas pārklājuma izveidi
07.07.2022.

FMOF MĒNEŠA ZINĀTNIECE: Tatjana Glaskova-Kuzmina par atledošanas pārklājuma izveidi