Ziņas

Saņemtas balvas starptautiskajā zinātniskajā konferencē FSTA 2024, Slovākijā

FMOF MĒNEŠA ZINĀTNIECE: pētniece matemātikā, LU FMOF asociētā profesore Olga Grigorenko

Notiks Skaitliskās modelēšanas institūta (SMI) LU 82. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas sēde

Noskaties LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences Fizikas izglītības pētniecības katedras sekciju

Promocijas darbu aizstāvēs Leonora Pahirko

Piesakies Erasmus+ studiju mobilitātei 2024. gada rudens semestrim

Notiks SMI akadēmisko amata pretendentu seminārs

Notiks Redzes zinātnes skolas nodarbība, kurā ar promocijas darba priekšaizstāvēšanu uzstāsies zin. asist. Mehrdad Naderi

LU darbinieku kopsapulcē sveic Gada balvas ieguvējus