Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorija ir LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pētniecības struktūrvienība. Laboratorija izveidota 2017. gadā ar mērķi sniegt konsultācijas LU studentiem un personālam jautājumos, kas saistīti ar statistikas metodēm un to pielietojumu. Laboratorija nodarbojas arī ar pētniecību  un iesaistās Latvijas Universitātes mācību procesā.

Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorija ir atvērta arī sadarbībai ar citiem pētniecības projektu veicējiem.

Laboratorija sniedz sekojošus pakalpojumus:

 

 • Klasiskās statistikas metodes – hipotēžu pārbaude, testi, ANOVA, regresiju modeļi, laikrindu analīze u.c.
 • Daudzdimensiju analīzes metodes un datu izrace (data mining)
 • Specializētu modeļu pielietošana un izstrāde  -  riska modeļi, klientu uzvedības un segmentācijas modeļi u.c.
 • Neatkarīga modeļu un rezultātu izvērtēšana

Metodoloģisks atbalsts pētījumu dizaina izstrādē un publikāciju sagatavošanā, īpaši dzīvības un medicīnas zinātnēs:

 • Izlašu apsekojumi, metožu izvēle, jaudas analīze
 • Statistisko metožu izvēle nestandarta situācijām
 • Rezultātu apkopošana un interpretācija
 • Statistika
 • Datu analīzes metodes
 • R, SPSS un citas statistikas programmas

Vairāk par konsultāciju saturu un pieteikšanos.

 • Datu apstrāde
 • Interaktīvas vizualizācijas
 • KPI un riska indikatoru paneļi