Fizikas izglītības pētniecības katedra ir Latvjas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Fizikas nodaļas akadēmiska struktūrvienība, kura izveidota ar fizikas izglītību saistītas studiju un pētnieciskās darbības organizēšanai. Katedras darbības mērķis ir nodrošināt, attīstīt un izplatīt efektīvu un pētījumos balstītu fizikas izglītību, kā arī sagatavot  un attīstīt fizikas izglītības speciālistus. Fizikas izglītības un pētniecības katedru vada LU FMOF docente Dr.phys. Inese Dudareva.