Fizikas izglītības pētniecības katedra ir Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir attīstīt un nodrošināt pētījumos balstītu fizikas izglītību, kā arī piedalīties fizikas izglītības speciālistu sagatavošanā Latvijas Universitātē.

Katedru vada LU FMOF docente Dr.phys. Inese Dudareva.