Latvijas Universitātes mecenāti sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu atbalstījuši vairākus vērienīgus projektus LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē.

Ieguvums Latvijai, Latvijas Universitātei un fakultātei – publicētas kvalitatīvas zinātniskās publikācijas augstas raudzes žurnālos ar augstu impakta faktoru, radītas nopietnas iestrādnes kā lietišķo, tā praktisko pētījumu jomā. Atbalstītie LU jaunie pētnieki un zinātnieki ir jomā zinoši, ar augstām darba spējām. Projektu ietvaros apskatītas pasaulē aktuālas pētniecības problēmas, kas liks pamatus nākotnes pētījumiem un atklājumiem.