No janvāra līdz aprīlim norisināsies Latvijas Universitātes (LU) 82. starptautiskā zinātniskā konference. Šajā gadā tās programmā ietvertas arī 12 Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes sekciju sēdes gan dabas zinātņu, gan starpdisciplinārā sekciju blokā, izgaismojot aktuālākās tēmas fakultātes pētnieciskajos laukos. Visas sekciju sēdes ir atvērtas ikvienam interesentam.

Sākot ar pirmdienu, 29. janvāri, 12 dažādas sekciju sēdes gan dabas zinātņu, gan starpdisciplinārā sekciju blokā konferences apmeklētājiem un nozares interesentiem piedāvās arī LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte (FMOF).

Sekciju sēdes notiks dažādos formātos: klātienē, klātienē ar iespēju piedalīties vai sekot līdzi attālināti, kā arī tikai attālināti. LU FMOF dalību konferencē šogad atklās ar FMOF plenārsēdi, kas norisināsies tiešsaistē un dos iespēju iepazīt visas fakultātes struktūrvienības, kā arī uzzināt par aktuālāko fakultātes zinātniskajā darbībā. Plenārsēdē ar referātu uzstāsies pārstāvji no visām piecām fakultātes struktūrvienībām, bet programma aizsāksies ar viesreferātu.

FMOF plenārsēde notiks pirmdien, 29. janvārī, no 09:00 līdz 13:00 attālināti platformā Zoom (vadītāja asoc. prof. Aiga Švede). Links šeit.

Pašā janvāra noslēgumā, trešdien, 31. janvārī, no 10:00 līdz 14:00 attālināti Zoom platformā notiks Fizikas izglītības pētniecības katedras organizētā sekcija “FIZIKA. IZGLĪTĪBA. PRAKSE. Augstskolu fizikas izglītības praktiķu seminārs” (vadītājas pētniece Inese Dudareva un zinātniskā asistente Ludmila Belogrudova (angļu valoda)). Links šeit.

Februāra pirmā nedēļa turpināsies ar Fizikas nodaļas konferences programmu. Ceturtdien, 1. februārī, notiks Lāzeru centra rīkotā Atomu, molekulu un optiskās fizikas sekcija (vadītājs doc. Artūrs Mozers), bet piektdien, 2. februārī, interesanti aicināti uz Teorētiskās fizikas katedras organizēto sekcijas sēdi angļu valodā Active, soft and magnetic matter (Vadītājs pētn. Mārtiņš Brics). Links šeit.

Februāra trešajā nedēļā – 14. februārī – matemātikas interesentus pulcēs Vispārīgās matemātikas katedras organizētā sekcijas sēde Diskrētā matemātika (vadītāji doc. Raivis Bēts un dr. Jānis Buls). Kā arī norisināsies divas LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas organizētas sekciju sēdes:  piektdien, 16. februārī, Cilvēka fizioloģija un uztvere (vadītāji prof. Gunta krūmiņa un  asoc. prof. Gatis Ikaunieks) un svētdien, 18. februārī, LU & LOOA kopīgā klīniski praktiskā konference (vadītāji prof. Gunta Krūmiņa, asoc. prof. Aiga Švede un optometriste Kristīne Detkova).

Februāra trešajā dekādē norisināsies divas sekcijas: 20. februārī Matemātiskās analīzes katedras sekcija Uz nestriktās loģikas balstītas matemātiskās struktūras un to lietojumi  (vadītājas prof. Svetlana Asmuss un doc. Olga Grigorenko), 22. februārī notiks Skaitliskās modelēšanas institūta sekcija Augstas veiktspējas skaitļošanas izmantošana skaitliskā modelēšanā (vadītājs vad. pētn. Jānis Virbulis) (Links šeit), savukārt 29. februārī - Matemātiskā statistika un datu zinātne (vadītājs prof. Jānis Valeinis)

Arī martā matemātikas interesentus pulcēs divas sekciju sēdes. Ceturtdien, 7. martā, notiks prof. Ulda Strautiņa un doc. Sergeja Smirnova vadītā sekcija Diferenciālvienādojumi un diferenču vienādojumi, bet LU FMOF konferenci noslēgs otrdien, 12. martā, ar A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas vadītājas, lektores Marutas Avotiņas vadīto sekciju Modernā elementārā matemātika un matemātikas mācīšana.


Reģistrēšanās un sekciju sēžu programmas būs pieejamas konferences tīmekļa vietnē: conferences.lu.lv


FMOF PROGRAMMA

29. janvāris, 9:00-13:00
FMOF plenārsēde (A. Švede), Zoom, latviešu valodā

31. janvāris, 10:00-14:00
FIZIKA. IZGLĪTĪBA. PRAKSE. Augstskolu fizikas izglītības praktiķu seminārs (I. Dudareva, L. Belogrudova), Zoom, angļu valodā

1. februāris, 10:00-14:00
Atomu, molekulu un optiskās fizikas sekcija (A. Mozers), klātienē, latviešu un angļu valodā

2. februāris, 12:00-16:00
Active, soft and magnetic matter (M. Brics), klātienē un Zoom, angļu valodā

14. februāris
Diskrētā matemātika (R. Bēts, J. Buls), klātienē, latviešu un angļu valodā

16. februāris, 9:00-15:00
Cilvēka fizioloģija un uztvere (G. Krūmiņa, G. Ikaunieks), klātienē, latviešu valodā

18. februāris, 10:00-15:00
LU & LOOA kopīgā klīniski praktiskā konference (G. Krūmiņa, A. Švede, K. Detkova), klātienē, latviešu valodā

20. februāris
Uz nestriktās loģikas balstītas matemātiskās struktūras un to lietojumi (S. Asmuss, O. Grigorenko), klātienē, latviešu un angļu valodā

22. februāris, 10:00-16:00
Augstas veiktspējas skaitļošanas izmantošana skaitliskā modelēšanā (J. Virbulis), klātienē, Jelgavas iela 3, auditorija Beta (1. stāvs) un Zoom, angļu valodā

29. februāris
Matemātiskā statistika un datu zinātne (J. Valeinis), klātienē, latviešu un angļu valodā

7. marts
Diferenciālvienādojumi un diferenču vienādojumi (U. Strautiņš, S. Smirnovs), klātienē, latviešu un angļu valodā

12. marts
Modernā elementārā matemātika un matemātikas mācīšana (M. Avotiņa), klātienē un Zoom, latviešu valodā

Dalīties