Projekta mērķis ir Latvijas Universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izveidojot sadarbību ar Latvijas un Eiropas Savienības augstākās izglītības iestādēm. Projekta rezultātā plānota jaunu studiju programmu izstrāde, tajā skaitā arī Eiropas Savienības oficiālajās valodās, to licencēšana, aprobēšana un akreditācija. Lasīt vairāk >>


Projekta mērķis ir studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskā personāla izaugsmes  un attīstības veicināšana – jaunu pasniedzēju un ārvalstu pasniedzēju piesaiste, kā arī esošo pasniedzēju kompetenču paaugstināšana. Lasīt vairāk >>