LU  A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Matemātikas nodaļas struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai, kas nodarbojas ar skolēnu un skolotāju izglītošanu, mācību līdzekļu izstrādi matemātikas padziļinātai apguvei un zinātniski pētniecisko darbu.

NMS rīko izglītojošus klātienes pasākumus Mazā matemātikas universitāte, Izlases nodarbības un matemātikas pulciņu Punktiņš, aptverot visu vecumu skolēnus un dodot iespēju apgūt dažādas matemātikas tēmas, no kurām liela daļa nav iekļauta vispārējās vidējās izglītības matemātikas kursā, kā arī sagatavojot skolēnus dažāda līmeņa matemātikas olimpiādēm un konkursiem. Neklātienē skolēni var piedalīties konkursā Tik vai...Cik?, Jauno matemātiķu konkursā un Profesora Cipariņa klubā, kur var pārbaudīt savas zināšanas un sacensties ar domubiedriem no visas Latvijas.

Atklātā matemātikas olimpiāde ir NMS iniciatīva, tāpēc visi ar tās organizēšanu saistītie jautājumi ir NMS kolektīva pārziņā. 1974. gadā notika 1. atklātā matemātikas olimpiāde, kurā piedalījās 316 dalībnieki, pēdējos gados Atklātajā matemātikas olimpiādē piedalās ap 3400 skolēnu no visas Latvijas.

NMS sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizē Valsts matemātikas olimpiādes trīs posmus 5.-12. klašu skolēniem. Izlases nodarbībās tiek apmācīti skolēni dažādām starptautiskām sacensībām, piemēram, Starptautiskajai matemātikas olimpiādei (IMO), Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādei (EGMO), komandu sacensībām Batijas ceļš.

NMS aktīvi darbojas arī zinātnē un pētniecībā matemātikas izglītības un modernās elementārās matemātikas jomā, izstrādājot pētnieciskos darbus par tēmām, kas saistītas ar matemātikas apguvi skolās, kā arī organizējot konferences un kongresus.

Sīkāk ar LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas organizētajām aktivitātēm un izstrādātajiem pētnieciskajiem darbiem var iepazīties mājaslapā.