FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS FAKULTĀTE

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai fizikas un astronomijas un matemātikas zinātņu nozarē.

Fakultātes struktūru veido Fizikas nodaļa, Matemātikas nodaļa un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa, kā arī pētniecības laboratorijas: Lāzeru centrs, Skaitliskās modelēšanas institūts.

LU FMOF tiecas pēc izcilības docēšanā, zinātnē, sadarbībā ar industriju. Piesaistot talantīgus mācībspēkus – jau sevi pierādījušus pētniekus un jaunus, perspektīvus zinātniekus - tiek radīta auglīga vide talantu attīstībai. Nozīmīgu vietu LU FMOF darbībā ieņem zinātne. Fakultātē darbojas deviņas pētniecības struktūrvienības, kas veic ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski atzītus pētījumus. Studiju procesa sasaiste ar zinātni  un industriju dod iespēju jau studiju laikā ieraudzīt apgūtā praktisko pielietoju darba tirgū.


Kopš 2019. gada fakultāte visas trīs nodaļas un pētniecības centri atrodas LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā:

  • Fakultātes dekanāts, Fizikas un Matemātikas nodaļas, Skaitliskās modelēšanas institūts un Lāzeru centrs  - Zinātņu māja, Jelgavas ielā 3,
  • Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa - Dabas māja Jelgavas ielā 1.

 

LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte atrodas LU Akadēmiskajā centrā Torņkalnā.              

              Fizikas nodaļa | Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3.

              Matemātikas nodaļa | Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3.

              Optometrijas un Redzes zinātnes nodaļa | Dabas mājā, Jelgavas ielā 1


ATĀLUMS NO

Dzelzceļa stacijas “Torņkalns” - 1 KM

Latvijas Nacionālās bibliotēkas - 750 M

Sabiedriskā transporta pieturas Jelgavas ielā - 6 M


Google karte
Vairāk informācijas par transportu Rīgas satiksmes tīmekļa vietnē