Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai fizikas un astronomijas un matemātikas zinātņu nozarē.

Fakultātes struktūru veido Fizikas nodaļa, Matemātikas nodaļa un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa, kā arī pētniecības laboratorijas: Lāzeru centrs, Skaitliskās modelēšanas institūts.


No 2019. gada februāra LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes dekanāts, Matemātikas un Fizikas nodaļas, kā arī Lāzeru centrs un Skaitliskās modelēšanas institūts no telpām Zeļļu ielā 23/25 pārcēlušies uz LU Zinātņu māju, Jelgavas ielā 3.