Studiju laikā Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē iegūtās zināšanas dod iespējas strādāt dažādās nozarēs.  Teju 80 % Fizikas nodaļas absolventu atrod labi apmaksātu darbu tepat Latvijā, kamēr aptuveni 20 % ir augstu novērtēti darba tirgū ārzemēs.

Liela daļa Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Fizikas nodaļas absolventu profesionālo darbību turpina kā akadēmiskais personāls, teju tikpat daudzi kļūst par jomas speciālistiem dažādos uzņēmumos, tomēr tikpat nozīmīga ir izšķiršanās kļūt par priekšmeta skolotāju kādā no Latvijas vispārējās izglītības iestādēm.

Jauno fiziķu zināšanas un prasmes ir pieprasītas pasaules līmenī atzītos uzņēmumos:

 

 

   

Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas absolventi strādā par optometristu asistentiem  optikās un klīnikās, palīdzot veikt nepieciešamos redzes funkciju novērtējumus un mērījumus vai apmācot pacientu kontaktlēcu lietošanā un kopšanā. Studiju prakses laikā iegūtās prasmes ļauj kļūt arī par optiķi vai redzes ergonomikas konsultantu.

Optometrijas profesionālās maģistra studiju programmas absolventiem ir iespēja kļūt par ārstniecības personu – optometristu.

                                

 

Studijas Matemātikas nodaļā nodrošina akadēmisko zināšanu bāzi augstas kvalifikācijas profesionāļu sagatavošanai matemātikas lietojumiem tautsaimniecībā - matemātiskā modelēšana, matemātiskā statistika, zinātnē un visu līmeņu matemātiskās izglītības nodrošināšanai.

Jaunie speciālisti spēj patstāvīgi un radoši apgūt jaunākos matemātikas zinātnes sasniegumus un tos efektīvi pielietot praksē.

 

Vakances Latvijas Universitātē