“Programmējam ar prieku” ir LU fonda un mecenāta “Mikrotīkls” atbalstīts projekts, kuru LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē īsteno docents un pētnieks Ivars Driķis, radot mācību līdzekli programmēšanas pamatprincipu apguvei. Projekta īstenošanas laikā izgatavoti 100 mācību materiāla eksemplāri. Izgatavotais mācību līdzekļu komplekts sastāv no mikrodatora, dažādiem moduļiem un vadiem. 

     

Kam lietot?

Projekta praktiskais iznākums ir vērsts uz skolēnu un studentu izglītošanu un prasmju pilnveidošanu. Izgatavotais didaktiskais materiāls tiks izmantots LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē īstenotās bakalaura studiju programmas “Fizika” A daļas kursa “Datori un programmatūra I” (DatZ1140) apguvē, kā arī būs pieejams LU Zinātņu mājas bibliotēkā patstāvīgā mācību darba veikšanai. “Programmējam ar prieku” didaktiskos materiālus jau izmēģinājuši “IR jauno tehnoloģiju skolas” un Jauno fiziķu skolas nodarbību, kā arī Latvijas Programmētāju dienu dalībnieki.

Kāpēc lietot?

Jebkuras elektroniskas iekārtas uzbūvēšanai ir nepieciešami speciālisti, kas labi pārzin gan elektroniku, gan programmēšanu. Šādi speciālisti ir ļoti pieprasīti darba tirgū un pieprasījums pēc tiem pieaug, tāpēc tika uzlabots fizikas bakalaura studiju programmas kurss “Datori un programmatūra 1” iekļaujot Arduino programmēšanu, kas nodrošina gan programmēšanas, gan elektronikas pamatu apguvi. Gatavojot kursa saturu, tika konstatēts, ka tirgū nav pieejami piemēroti mācību elektroniskie moduļi, tāpēc radās ideja tos izgatavot pašiem.

Kā izveidoja?

Pēc novadītā kursa mācību līdzekļi tika sagatavoti produkta līmenī, kā arī tika izgatavots pietiekošs skaits darba komplektu, lai studenti varētu strādāt ne tikai nodarbībās bet arī patstāvīgi. Tas sakrita ar LU Fonds izsludināto SIA "Mikrotīkls" finansēto projektu konkursu.

“LU Fonds ievirzīja mani domāt plašāk. Pirms projekta pieteikšanas biju ierobežojis sevi ar LU vajadzībām, šobrīd publiskoju latviešu valodā sagatavotos mācību materiālus, savukārt izstrādātie komplekti jau ir tikuši izmantoti nodarbībās Transporta un Sakaru institūtā,”  tā Ivars Driķis.

Vairāk par projekta tapšanu var lasīt projekta īstenotāja Ivara Driķa blogā.

Kas izveidoja?

Projekta autors LU FMOF vadošais pētnieks un docents Ivars Driķis ir fizikas un datorikas pasniedzējs, kas doktora grādu ieguvis par magnētiskā šķidruma labirintu sistēmu skaitlisko modelēšanu, bet šobrīd vairāk nodarbojas ar attēlu apstrādi un elektronisku iekārtu izstrādi un izgatavošanu pētniecības laboratorijas vajadzībām.

       

Kā lietot?

Vairāk par mācību līdzekļa praktisko pielietojumu un lietošanu var lasīt autora sagatavotos informatīvos materiālos No mirdzdiodes līdz simbolam | Fiksētie slēdži | Ļoti daudz mirdzdiožu.

   

         

              

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 8800 EUR apmērā.

Programmējam ar prieku LU Bibliotēkas Zinātņu mājas bibliotēkā

Tāpat kā jebkuru studiju procesā noderīgu grāmatu, arī Programmējam ar prieku jau šobrīd, uzrādot derīgu LU studenta apliecību, var saņemt LU Bibliotēkas Zinātņu mājas bibliotēkā. Lai izmēģinātu Programmējam ar prieku sniegto jauno programmēšanas apguves pieredzi, studenti var doties uz LU Bibliotēkas Zinātņu mājas bibliotēku darba dienās 10.00 - 18.00, sestdienās 9.00 - 17.00 un jautāt bibliotekāram par Programmējam ar prieku kastītes saņemšanu.

Informācija par mācību līdzekļa komplektu pieejama arī Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.

 


 

SIA “Mikrotīkls” ir MikroTik RouterOS programmatūras izstrādātājs un RouterBoard iekārtu ražotājs. Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt plašam lietotāju lokam pieejamus, jaudīgus un ērti lietojamus datortīklu pārvaldes rīkus. SIA “Mikrotīkls" klienti ir interneta pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi un individuāli lietotāji, kuriem jānodrošina datu plūsmu maršrutēšana, ugunsmūris, VPN, un citas pārvaldes funkcijas dažādos vadu un bezvadu datortīklos. Vairāk https://mikrotik.com/.

Sia "Mikrotīkls" ir Latvijas Universitātes mecenāts kopš 2011. gada. Kopējais ziedojuma apmērs pārsniedz 2 miljonus eiro.

 

 

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju. Vairāk informācijas par LU fonda atbalstītajiem projektiem atradīsiet https://www.fonds.lv/.

LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes un SIA "Mikrotīkls" sadarbība ir nostiprinata sadarbības līguma veidā. Projektā aprakstītajā kursā iegūtās zināšanas būs ļoti noderīgas topšajiem SIA "Mikrotīkls" darbiniekiem.

 
"Programmējam ar prieku" prezentācijas pasākums

12.09.2019. | LU FMOF Elektronikas laboratorijā | Foto: Toms Grīnbergs