Iegūsti jaunu pieredzi Merseburgas Tehniskajā universitātē!

Katru gadu desmit labākajiem Fizikas bakalaura studiju programmas  2. kursa studentiem tiek piedāvāta iespēja jūlija sākumā 8 dienas apmeklēt Merseburgas Tehniskajā Universitātē (Hochschule Merseburg).

Merseburgas Tehniskajā universitātē studentiem būs iespēja izstrādāt 4 laboratorijas darbus, par kuriem katrs saņems 2 kredītpunktus rudens semestra B daļai.

Laboratorijas darbi ir izvēlēti tā, lai tie būtu interesanti un dotu studentiem iespēju strādāt ar iekārtām, kuras nav pieejamas Latvijas Universitātē.

Iepriekšejos gados LU Fizikas bakalaura studiju programmas studenti Merseburgā izstrādājuši sekojošus laboratorijas darbus:


-  Ultraskaņas impulsa eho metode;
-  NdYag Lāzers;
-  Hēlija-Neona lāzers;
-  Dinamiskie mērījumi ar deformācijas mērierīcēm;
-  Mikrostrukturēšana ar lāzera palīdzību.


Brīvajā laikā: Studentiem būs iespēja redzēt kā mācās studenti Vācijā, apskatīt skaisto viduslaiku pilsētu Merseburgu un piedalīties dažādās ekskursijās uz netālu esošajām pilsētām un ievērojamiem apskates objektiem (Leipcigu, Fraunhofera institūtu Hallē, Zinātnes nakti Hallē, BMW rūpnīcu, Volksvagen rūpnīcu, Herca kalniem, Optikas muzeju Jēnā, Berlīni, Drēzdeni u.c.).
Izmaksas: Merseburgas Tehniskā Universitāte studentiem sedz ekskursiju un dzīvošanas izmaksas. Fizikas nodaļa  sedz ceļa izdevumus no Rīgas līdz Mersburgai un atpakaļ.


Kā piedalīties? Studentus izvērtē pēc vidējās svērtās 3 semestru atzīmes, bet
Erasmus+ studentus pēc vidējās svērtās atzīmes. Studenti ar parādiem konkursā nepiedalās.

Fizikas bakalaura studiju programmas direktors Ģirts Barinovs: “Nav zināms neviens students, kas būtu nožēlojis, ka bija piedalījies praksē, taču ir zināmi daudzi studenti, kas nožēlo, ka tajā nepiedalījās.”

Vairāk par Merseburgas Tehnisko universitāt