Elektronu struktūru grupa ir zinātnieku apvienība, kas darbojas Latvijas Universitātes Fizikas, matēmātikas un optometrijas fakultātes Fizikas nodaļā un, sadarbojoties ar Nanoelektronikas teorijas grupu, veic zinātnisko darbību sekojošās jomās:

  • First-principles methods;
  • Computational materials science;
  • Theory of nanoscale electronic devices;
  • Physics of quantum computing.

Elektronu struktūru grupas aktualitātes pētniecībā ir:

  • Linearised augmented plane waves (LAPW);
  • Many-body perturbation theory;
  • Relativity in DFT calculation.

Elektronu struktūru grupu vada LU FMOF docents un vadošais pētnieks Andris Guļāns. Vairāk informācijas par grupas sastāvu un aktualitātēm pētniecībā var atrast tīmekļa vietnē.