Ik pavasari iepazīsties ar studiju iespējām Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē Atvērto durvju dienā!

Atvērto durvju diena ir ikgadējs pasākums, kas skolēniem dod iespēju iepazīties ar studiju iespējām interesējošajā jomā. Arī Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ik pavasari ver durvis un aicina topošos studentus, dabaszinātņu interesentus, paviesoties fakultātē, iepazīties ar fakultātes studentiem, vadību, savām acīm ieraudzīt studiju vidi, uzzināt vairāk par fakultātē īstenotajām studiju programmām, potenciālajām darba iespējām pēc šo studiju programmu absolvēšanas, kā arī uzdot neskaidros jautājumus.

Atvērto durvju diena 12.04.2023. plkst. 15.00 Jelgavas ielā 3, Zinātņu Mājā PROGRAMMA


 

ATRODI ĪSTO STUDIJU PROGRAMMU!

BAKALAURA UN PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS

 

MAĢISTRA UN PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS

 

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS


KĻŪSTI PAR DABASZINĀTŅU SKOLOTĀJU!

 

*Studiju programma ir iesniegta kārtējai akreditācijai, pēc akreditācijas (jūlijā/augustā) plānota studiju programmas nosaukuma maiņa un var tikt precizēti daži studiju programmas parametri.


PAJAUTĀ!      fmof@lu.lv 

Seko FMOF jaunumiem:

  1. www.fmof.lu.lv;
  2. LU FMOF Facebook lapā;
  3. LU FMOF Instagram;
  4. LU FMOF Twitter;

LU AKADĒMISKAIS CENTRS Torņakalnā

Dabas māja, Jelgavas ielā 1  | Zinātņu māja, Jelgavas ielā 3

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai fizikas un astronomijas un matemātikas zinātņu nozarēs.