TORŅAKALNS - TAVAS TUVĀKĀS ĀRZEMES! ATKLĀJ PASAULI UN STUDĒ LATVIJĀ!

Iepazīsties ar studiju iespējām Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē!

Ik gadu pavasarī katrs interesents ir aicināts gūt iespaidus un iepazīt savu nākotnes studiju vidi, piedaloties LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pasākumā “Atvērto durvju diena”. Tā ir iespēja ne tikai iepazīt studiju vidi, bet arī uzdot sev interesējošos jautājumus, tādejādi palīdzot pieņemt lēmumu par sev piemērotāko studiju programmu.

Lai arī LU FMOF Atvērto durvju diena 2020 attālināti notika 31. martā, atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par studijām FMOF topošie studenti var noskaidrot jebkurā laikā:

  1. rakstot uz fmof@lu.lv;
  2. iesūtot  LU FMOF Facebook lapā;

Atbildes uz jautājumiem tiek apkopotas ej.uz/FMOFatverdurvis sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi un nosūtītas jautātājam e-pastā / Facebook.

Topošajiem studentiem interesējošo informāciju esam apkopojuši vietnē ej.uz/atverFMOFdurvis.

 

 


ATRODI ĪSTO STUDIJU PROGRAMMU!

BAKALAURA UN PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS

 

MAĢISTRA UN PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS

 

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS


KĻŪSTI PAR DABASZINĀTŅU SKOLOTĀJU!


PAJAUTĀ!      fmof@lu.lv  |    www.facebook.com/LUfmof

LU AKADĒMISKAIS CENTRS Torņakalnā

Dabas māja, Jelgavas ielā 1  | Zinātņu māja, Jelgavas ielā 3

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un matemātikas nozarē, kā arī medicīniskās fizikas apakšnozarē.