Profesori

Prof. matemātikā Svetlana Asmuss

Prof. fizikā Andrejs Cēbers

Prof. fizikā Vjačeslavs Kaščejevs

Prof. matemātikā Andrejs Reinfelds

Prof. matemātikā Aleksandrs Šostaks

Prof. fizikā Mārcis Auziņš

Prof. matemātikā Andrejs Cibulis

Prof. redzes zinātnē Gunta Krūmiņa

Prof. fizikā Jānis Spīgulis

Prof. matemātikā Jānis Valeinis

Prof. matemātikā Inese Bula

Prof. fizikā Ruvins Ferbers

Prof. redzes zinātnē Māris Ozoliņš

Prof. matemātikā Uldis Strautiņš

Prof. matemātikā Jānis Buls

Asociētie profesori

Asoc.prof. matemātikā Jānis Mencis

Asoc.prof. fizikā Ģirts Barinovs

Asoc.prof. fizikā Sandris Lācis

Asoc.prof. redzes zinātnē Aiga Švede

Asoc.prof. redzes zinātnē Sergejs Fomins

Asoc.prof. fizikā Andris Guļāns

Asoc.viesprof. fizikā Jānis Priede

Asoc.prof. fizikā Jānis Alnis

Asoc.prof. fizikā Anatolijs Šarakovskis

Asoc.prof. fizikā Roman Viter

Asoc.prof. matemātikā Ingrīda Uļjane

Asoc.prof. redzes zinātnē Gatis Ikaunieks

Docenti

Doc. fizikā Andris Antuzevičs

Doc. fizikā Jānis Cīmurs

Doc. redzes zinātnē Jānis Dzenis

Doc. fizikā Tatjana Glaskova-Kuzmina

Doc. fizikā Imants Kaldre

Doc. fizikā Paulis Paulins

Doc. fizikā Tija Sīle

Doc. fizikā Aivars Vembris

Viesdoc. fizikā Jānis Timošenko

Doc. matemātikā Raivis Bēts

Doc. fizikā Artūrs Mozers

Doc. fizikā Vadims Geža

Doc.matemātikā Olga Grigorenko

Doc. fizikā Guntars Kitenbergs

Doc. fizikā Juris Prikulis

Doc. fizikā Jānis Šmits

Doc. matemātikā Jānis Bajārs

Doc. redzes zinātnē Ilze Ceple

Doc. fizikā Inese Dudareva

Doc. fizikā Linards Goldšteins

Docents fizikā Jurģis Grūbe

Doc. redzes zinātnē Evita Kassaliete

Doc. matemātikā Sergejs Smirnovs

Doc. fizikā Ivars Driķis

Doc. matemātikā Viesturs Vēzis

Lektori

Lekt. matemātikā Maruta Avotiņa

Lekt. redzes zinātnē Anete Petrova

Lekt. matemātikā Dzintra Šteinberga

Lekt. matemātikā Agnese Zīlīte

Lekt. fizikā Ģirts Zāģeris

Lekt. matemātikā Baiba Āboltiņa

Lekt. matemātikā Maksims Marinaki

Lekt. redzes zinātnē Tatjana Pladere

Lekt. redzes zinātnē Renārs Trukša

Lekt. matemātikā Leonorra Pahirko

Lekt. redzes zinātnē Karola Panke

Lekt. fizikā Kirils Surovovs

Lekt. matemātikā Artis Luguzis

Lekt. fizikā Inga Pudža

Asistenti

Asistente redzes zinātnē Zane Jansone-Langina

Zin.asist. redzes zinātnē Mehrdad Naderi

Zin. asist. matemātikā Reinis Alksnis

Asistente fizikā Ilva Cinīte

Asist. redzes zinātnē Kristīne Kalniča - Dorošenko

Zin.asistents fizikā Aigars Langins

Asistente redzes zinātnē Jeļena Slabcova

Zin.asist. matemātikā Elīna Buliņa

Zin.asist. fizikā Jānis Užulis

Zin.asistents fizikā Kārlis Puķītis

Pasniedzēji

Pasniedzējs fizikā Andris Broks

Pasn. matemātikā Māris Gunārs Dzenis

Pasn. redzes zinātnē Terēze Mašinska

Pasniedzējs fizikā Ivars Krastiņš

Pasniedzējs fizikā Ainārs Ozols

Pasniedzējs fizikā Didzis Berenis

Pasn. matemātikā Emīls Kalugins

Pasniedzējs fizikā Varis Karitāns

Pasn. matemātikā Jānis Smotorvs

Pasn. fizikā Florians Helmuts Gābauers

Pasn. matemātikā Jānis Gredzens

Pasniedzējs fizikā Jānis Virbulis

Pasniedzēja fizikā Jeļena Kosmača

Pasn. matemātikā Māra Delesa-Vēliņa

Pasn. matemātikā Mārtiņš Veide

Pasniedzēja fizikā Katrīna Laganovska

Pasniedzēja fizikā Vanesa Lukinsone


Mācībspēku kontaktus var atrast sadaļā

Kontaktu meklētājs