Profesori

Prof. matemātikā Svetlana Asmuss

Prof. fizikā Andrejs Cēbers

Tenūrprof. fizikā un astron. Vjačeslavs Kaščejevs

Prof. fizikā Jānis Priede

Prof. fizikā Anatolijs Šarakovskis

Emerit. prof. matemātikā Aleksandrs Šostaks

Prof. fizikā Mārcis Auziņš

Prof. matemātikā Andrejs Cibulis

Profesore redzes zinātnē Gunta Krūmiņa

Prof. fizikā Jānis Spīgulis

Prof. matemātikā Ingrīda Uļjane

Viesprofesors fizikā Pauls Alberts Janmeijs

Prof. matemātikā Inese Bula

Prof. fizikā Ruvins Ferbers

Profesors redzes zinātnē Māris Ozoliņš

Prof. matemātikā Uldis Strautiņš

Prof. matemātikā Jānis Valeinis

Asociētie profesori

Asociētais profesors fizikā Jānis Alnis

Asociētais profesors matemātikā Jānis Bajārs

Asoc. prof. matem. Olga Grigorenko

Asoc. prof. fizikā Guntars Kitenbergs

Asociētā profesore fizikā Tija Sīle

Asoc. prof. fizikā Aivars Vembris

Asoc. prof. fizikā Andris Antuzevičs

Asociētais profesors redzes zinātnē Sergejs Fomins

Asoc. prof. fizikā Andris Guļāns

Asoc. prof. fizikā Sandris Lācis

Asoc. prof. matem. Sergejs Smirnovs

Asoc.prof. fizikā Roman Viter

Asociētais profesors fizikā Ģirts Barinovs

Asoc. prof. fizikā Tatjana Glaskova-Kuzmina

Asoc. prof. redzes zin. Gatis Ikaunieks

Asoc. prof. fizikā Juris Prikulis

Asoc. prof. redzes zin. Aiga Švede

Docenti

Doc. fizikā Jānis Cīmurs

Doc. fizikā Inese Dudareva

Doc. redzes zinātnē Evita Kassaliete

Doc. fizikā Artūrs Mozers

Viesdoc. fizikā Jānis Timošenko

Docente matemātikā Dzintra Šteinberga

Docenta p.i. matemātikā Jānis Mencis

Doc. matemātikā Raivis Bēts

Docente matemātikā Māra Delesa-Vēliņa

Doc. redzes zinātnē Jānis Dzenis

Doc. fizikā Linards Goldšteins

Doc. fizikā Paulis Paulins

Docents fizikā Jānis Šmits

Docente fizikā Inga Pudža

Doc. redzes zinātnē Ilze Ceple

Docents fizikā Ivars Driķis

Doc. fizikā Vadims Geža

Doc. fizikā Imants Kaldre

Doc. matemātikā Maksims Marinaki

Doc. redzes zinātnē Tatjana Pladere

Viesdocents fizikā Toni Sculac

Lektori

Lekt. matemātikā Maruta Avotiņa

Lekt. matemātikā Māris Gunārs Dzenis

Lekt. matemātikā Leonora Pahirko

Lekt. redzes zinātnē Renārs Trukša

Lekt. matemātikā Baiba Āboltiņa

Lekt. redzes zinātnē Zane Jansone-Langina

Lekt. redzes zinātnē Karola Panke

Lekt. matemātikā Agnese Zīlīte

Lekt. matemātikā Elīna Buliņa

Lekt. matemātikā Artis Luguzis

Lekt. fizikā Kirils Surovovs


Mācībspēku kontaktus var atrast sadaļā

Kontaktu meklētājs