Profesori

Prof. matemātikā Svetlana Asmuss

Prof. fizikā Andrejs Cēbers

Prof. fizikā Vjačeslavs Kaščejevs

Prof. matemātikā Aleksandrs Šostaks

Prof. fizikā Jānis Priede

Viesprof. fizikā Pauls Alberts Janmeijs

Prof. fizikā Mārcis Auziņš

Prof. matemātikā Andrejs Cibulis

Prof. redzes zinātnē Gunta Krūmiņa

Prof. fizikā Jānis Spīgulis

Prof. matemātikā Jānis Valeinis

Prof. fizikā Anatolijs Šarakovskis

Prof. matemātikā Inese Bula

Prof. fizikā Ruvins Ferbers

Prof. redzes zinātnē Māris Ozoliņš

Prof. matemātikā Uldis Strautiņš

Prof. matemātikā Jānis Buls

Asociētie profesori

Asociētais profesors matemātikā Jānis Mencis

Asoc.prof. fizikā Ģirts Barinovs

Asoc.prof. fizikā Sandris Lācis

Asoc.prof. redzes zinātnē Aiga Švede

Asoc.prof. redzes zinātnē Sergejs Fomins

Asoc. prof. fizikā Andris Guļāns

Asociētais profesors fizikā Aivars Vembris

Asoc.prof. fizikā Jānis Alnis

Asoc. prof. redzes zinātnē Gatis Ikaunieks

Asoc.prof. fizikā Roman Viter

Asoc.prof. matemātikā Ingrīda Uļjane

Docenti

Doc. fizikā Andris Antuzevičs

Doc. fizikā Jānis Cīmurs

Doc. redzes zinātnē Jānis Dzenis

Doc. fizikā Tatjana Glaskova-Kuzmina

Doc. fizikā Imants Kaldre

Doc. fizikā Paulis Paulins

Docente fizikā Tija Sīle

Docente fizikā Inga Pudža

Viesdoc. fizikā Jānis Timošenko

Docente matemātikā Dzintra Šteinberga

Doc. matemātikā Raivis Bēts

Doc. fizikā Artūrs Mozers

Doc. fizikā Vadims Geža

Doc.matemātikā Olga Grigorenko

Doc. fizikā Guntars Kitenbergs

Doc. fizikā Juris Prikulis

Docents fizikā Jānis Šmits

Doc. matemātikā Jānis Bajārs

Docente redzes zinātnē Tatjana Pladere

Doc. redzes zinātnē Ilze Ceple

Doc. fizikā Inese Dudareva

Doc. fizikā Linards Goldšteins

Docente matemātikā Māra Delesa-Vēliņa

Doc. redzes zinātnē Evita Kassaliete

Doc. matemātikā Sergejs Smirnovs

Docents fizikā Ivars Driķis

Doc. matemātikā Maksims Marinaki

Viesdocents fizikā Toni Sculac

Lektori

Lekt. matemātikā Maruta Avotiņa

Lekt. redzes zinātnē Anete Petrova

Lekt. matemātikā Agnese Zīlīte

Lekt. matemātikā Māris Gunārs Dzenis

Lekt. matemātikā Baiba Āboltiņa

Lekt. matemātikā Elīna Buliņa

Lekt. redzes zinātnē Renārs Trukša

Lekt. matemātikā Leonora Pahirko

Lekt. fizikā Kirils Surovovs

Lekt. matemātikā Artis Luguzis

Lekt. redzes zinātnē Zane Jansone-Langina


Mācībspēku kontaktus var atrast sadaļā

Kontaktu meklētājs