Profesori

Prof. matemātikā Svetlana Asmuss

Prof. fizikā Andrejs Cēbers

Prof. fizikā Vjačeslavs Kaščejevs

Prof. matemātikā Andrejs Reinfelds

Prof. matemātikā Aleksandrs Šostaks

Prof. fizikā Mārcis Auziņš

Prof. matemātikā Andrejs Cibulis

Prof. redzes zinātnē Gunta Krūmiņa

Prof. fizikā Jānis Spīgulis

Prof. matemātikā Jānis Valeinis

Prof. matemātikā Inese Bula

Prof. fizikā Ruvins Ferbers

Prof. redzes zinātnē Māris Ozoliņš

Prof. matemātikā Uldis Strautiņš

Asociētie profesori

Asoc.prof. fizikā Ģirts Barinovs

Asoc.prof. fizikā Sandris Lācis

Asoc.prof. redzes zinātnē Aiga Švede

Asoc.prof. redzes zinātnē Sergejs Fomins

Asoc.prof. matemātikā Jānis Mencis

Asoc.prof. matemātikā Ingrīda Uļjane

Asoc.prof. redzes zinātnē Gatis Ikaunieks

Asoc.prof. fizikā Anatolijs Šarakovskis

asoc.viesprof. fizikā Jānis Priede

Docenti

Doc.fizikā Andris Antuzevičs

Doc.fizikā Jānis Cīmurs

Doc. redzes zinātnē Jānis Dzenis

Doc. fizikā Tatjana Glaskova-Kuzmina

Doc. fizikā Imants Kaldre

Doc. fizikā Artūrs Mozers

Doc. fizikā Tija Sīle

Doc. fizikā Aivars Vembris

Doc. matemātikā Viesturs Vēzis

Doc. matemātikā Raivis Bēts

Doc.fizikā Ivars Driķis

Doc. fizikā Vadims Geža

Doc.matemātikā Olga Grigorenko

Doc. fizikā Guntars Kitenbergs

Doc. fizikā Juris Prikulis

Doc. matemātikā Sergejs Smirnovs

Doc. matemātikā Jānis Bajārs

Doc. redzes zinātnē Pēteris Cikmačs

Doc.fizikā Inese Dudareva

Doc. fizikā Linards Goldšteins

Doc. fizikā Jurģis Grūbe

Doc. redzes zinātnē Evita Kassaliete

Doc.matemātikā Nadežda Siņenko

Doc. fizikā Jānis Šmits

Viesdoc. fizikā Andris Guļāns

Lektori

Lekt. matemātikā Maruta Avotiņa

Lekt. redzes zinātnē Ilze Ceple

Lekt. redzes zinātnē Anete Petrova

Lekt. matemātikā Dzintra Šteinberga

Lekt. matemātikā Agnese Zīlīte

Lekt. matemātikā Baiba Āboltiņa

Lekt. matemātikā Maksims Marinaki

Lekt. redzes zinātnē Tatjana Pladere

Lekt. redzes zinātnē Renārs Trukša

Lekt. matemātikā Leonorra Pahirko

Lekt. fizikā Kristaps Bergfelds

Lekt. redzes zinātnē Karola Panke

Lekt. fizikā Kirils Surovovs

Lekt. fizikā Ģirts Zāģeris

Lekt. matemātikā Artis Luguzis

Asistenti

Zin.asist. redzes zinātnē Zane Jansone-Langina

Asistents redzes zinātnē Mehrdad Naderi

Asistents matemātikā Emīls Kalugins

Asistents matemātikā Reinis Alksnis

Asistente fizikā Ilva Cinīte

Zin.asist. redzes zinātnē Kristīne Kalniča-Dorošenko

Asistents redzes zinātnē Andrejs Fjodorovs

Asistents matemātikā Māris Gunārs Dzenis

Asistents fizikā Aigars Langins

Asistente fizikā Maija Sjomkāne

Zin.asist. redzes zinātnē Jeļena Slabcova

Asistente matemātikā Elīna Buliņa

Asistents matemātikā Artis Alksnis

Asistents fizikā Kārlis Puķītis

Pasniedzēji

Pasniedzējs fizikā Andris Broks

Pasniedzēja matemātikā Dzintra Damberga

Pasniedzējs fizikā Sergejs Piskunovs

Pasniedzējs fizikā Juris Purāns

Pasniedzējs fizikā Krišjānis Šmits

Pasniedzējs matemātikā Jānis Buls

Pasniedzēja redzes zinātnē Terēze Mašinska

Pasniedzēja matemātikā Aira Kumerdanka

Pasniedzējs fizikā Aleksejs Kuzmins

Pasniedzējs fizikā Ivars Krastiņš

Pasniedzējs fizikā Ainārs Ozols

Pasniedzēja matemātikā Nataļja Budkina

Pasniedzējs fizikā Staņislavs Filatovs

Pasniedzējs fizikā Ainārs Knoks

Pasniedzējs fizikā Boriss Poļakovs

Pasniedzējs fizikā Mārtiņš Rutkis

Pasniedzējs fizikā Mārtiņš Zubkins

Pasniedzējs fizikā Varis Karitāns

Pasniedzējs matemātikā Jānis Smotorvs

Pasniedzējs fizikā Florians Helmuts Gābauers

Pasniedzējs fizikā Artūrs Ciniņš

Pasniedzējs fizikā Ingars Lukoševičs

Pasniedzējs matemātikā Jānis Gredzens

Pasniedzējs fizikā Edgars Butanovs

Pasniedzēja matemātikā Inga Helmane

Pasniedzēja fizikā Jeļena Miķelsone

Pasniedzējs fizikā Anatolijs Popovs

Pasniedzējs fizikā Ivars Šmelds

Pasniedzēja matemātikā Māra Deles-Vēliņa

Pasniedzējs matemātikā Mārtiņš Veide

Pasniedzēja matemātikā Anastasija Tetereva

Pasniedzējs fizikā Linards Skuja

Pasniedzējs fizikā Gatis Mozoļevskis

Pasniedzēja fizikā Katrīna Laganovska


Mācībspēku kontaktus var atrast sadaļā

Kontaktu meklētājs