LU FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS FAKULTĀTE

          Rīga, LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja Jelgavas ielā 3, LV - 1004


          LU FMOF dekanāts | Fizikas nodaļa | Matemātikas nodaļa 28650543

                  Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa 67033940


         fmof@lu.lv

          @LUfmof

 FMOF PERSONĀLA KONTAKTU MEKLĒTĀJS