FMOF Domes priekšsēdētāja | Svetlana Asmuss

FMOF Domes priekšsēdētājas vietniece  | Aiga Švede

FMOF Domes sekretāre | Madara Ziņģe

 

FMOF Domes sastāvs:

 

Akadēmiskais personāls

Vispārīgais personāls

Studējošo pārstāvji

Svetlana Asmuss | profesore

Maruta Avotiņa | lektore

Raivis Bēts | docents

Inese Bula | profesore

Pēteris Cikmačs | docents

Ruvins Ferbers | profesors

Gatis Ikaunieks | docents

Andris Jakovičs | vadošais pētnieks

Evita Kassaliete | docente

Guntars Kitenbergs | vadošais pētnieks

Gunta Krūmiņa | profesore

Māris Ozoliņš | profesors

Anete Petrova | lektore

Uldis Rogulis | profesors

Tija Sīle | lektore

Aiga Švede | docente

Ingrīda Uļjane | asociētā profesore

Jānis Valeinis | profesors

Jānis Virbulis | vadošais pētnieks

Līga Užule | izpilddirektora vietniece

Madara Ziņģe | fakultātes sekretāre

 

Dāvis Kalvāns

Andra Annemarija Krūmiņa

Marta Krūmiņa

Līva Luīze Levko

Kristers Nagainis

Laura Nelsone

 

 

FMOF Domes sastāvs apstiprināts 2018. gada 27. aprīlī ar LU rīkojumu Nr.1/158 uz trīs gadiem.

Pēdējās izmaiņas FMOF Domes sastāvā veiktas 2019. gada 31. oktobrī ar LU rīkojumu Nr. 1/384.