EZTF domes priekšsēdētājs | Juris Borzovs

EZTF domes priekšsēdētāja vietniece | Gita Rēvalde

EZTF domes sekretāre  | Kristīne Poikāne


 

Akadēmiskais personāls:

Guntis Arnicāns | profesors

Jānis Bičevskis | profesors

Juris Borzovs | profesors

Donāts Erts | vadošais pētnieks

Linards Goldšteins | docents

Jānis Karušs | asociētais profesors

Laura Kļaviņa | docente

Zaiga Krišjāne | profesore

Tatjana Pladere | docente

Gita Rēvalde | vadošā pētniece

Inga Šīrante | institūta direktore

Jānis Valeinis | profesors

Vispārīgais personāls:

Inga Šīrante | institūta direktore

 

Studējošo pārstāvji:

Katrīna Landratova

Rihards Kauliņš

Kristers Kokars


FMOF Domes sastāvs apstiprināts 2021. gada 23. aprīlī ar LU rīkojumu Nr.1-4/202 uz trīs gadiem.

Pēdējās izmaiņas FMOF Domes sastāvā veiktas LU 2023. gada 12. decembrī ar LU rīkojumu Nr.1-4/531.