FMOF domes priekšsēdētājs | Jānis Valeinis

FMOF domes priekšsēdētāja vietniece | Inese Dudareva

FMOF domes sekretāre  | Kristīne Poikāne


 

Akadēmiskais personāls:

Svetlana Asmuss | profesore

Inese Bula | profesore

Elīna Buliņa | zinātniskā asistente

Inese Dudareva | docente

Linards Goldšteins | docents

Ruvins Ferbers | profesors

Vjačeslavs Kaščejevs | profesors

Gunta Krūmiņa | profesore

Ivars Driķis | docents

Māris Ozoliņš | profesors

Tatjana Pladere | zinātniskā asistente

Aiga Švede | asociētā profesore

Jānis Valeinis | profesors

Vispārīgais personāls:

Lolita Podiņa | laboratorijas vadītāja

 

Studējošo pārstāvji:

Karlīna Šagiazdanova

Kaspars Jaundzems

Sergejs Kudinovs

Marta Prauliņa


FMOF Domes sastāvs apstiprināts 2021. gada 23. aprīlī ar LU rīkojumu Nr.1-4/202 uz trīs gadiem.

Pēdējās izmaiņas FMOF Domes sastāvā veiktas LU 2023. gada 12. decembrī ar LU rīkojumu Nr.1-4/531.