STUDĒ LU EKSAKTO ZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU FAKULTĀTĒ!

Latvijas Universitāte ir vienīgā augstskola Latvijā, kur ir pilnvērtīgas fizikas studiju programmas visos trīs līmeņos. Jau kopš pirmā kursa studenti tiek iesaistīti pētniecībā. Arī matemātikas studiju programmās iespējams mācīties no labākajiem Latvijas speciālistiem, turklāt tikai Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultāte piedāvā tik plašu un daudzveidīgu pētniecisko bāzi studentiem. Optometrijas studijas pavērs durvis uz plašo medicīnas un dabaszinātņu pasauli.

Pieteikties studijām ir iespējams gan elektroniski, gan arī ierodoties uz vietas augstskolā.

Pieteikties elektroniski varēs no 16. jūlija līdz 22. jūlijam plkst. 16:00 Latvijas valsts portālā.


Pieteikšanās un elektroniskā pieteikuma apstiprināšana klātienē studijām BAKALAURA studiju programmās
Pieteikties klātienē varēs no 
16. jūlija līdz 22. jūlijam.
Augstskolu uzņemšanas punktu adreses un darba laiki 2024. gadā
 


Reģistrēšanās – līgumu slēgšana klātienē studijām BAKALAURA studiju programmās
LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja, Jelgavas ielā 3, 509. telpa

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā:
29. jūlijs 09.30–17.00 
30. jūlijs
 10.00–15.30

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 2. kārtā:
31. jūlijs 10.00–17.00
1. augusts 10.00–16.00
2. augusts 10.00–13.00

Reģistrēties studijām pretendents var ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.


Reģistrēšanās – līgumu slēgšana elektroniski studijām BAKALAURA studiju programmās 

Pretendentiem, kuriem ir elektroniskais paraksts eParaksts Mobile, būs iespēja reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.


Vairāk informācijas par uzņemšanu pamatstudijās

Pieteikšanās elektroniski studijām MAĢISTRA studiju programmās

no 2. līdz 3. jūlijam Ārpuskonkursa reģistrācija
no 1. līdz 12. jūlijam Latvijas Universitātes absolventiem (pēc 2003. gada) luis.lv
no 1. līdz 12. jūlijam Citu augstskolu absolventiem, aizpildot e-veidlapu lu.lv

  1. Pieteikšanās LU absolventiem, sākot no 2003. gada, elektroniski LUIS
  2. Pieteikšanās citu augstskolu absolventiem, aizpildot elektronisko veidlapu
 

Pieteikšanās klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās no 1. līdz 12. jūlijam (no 2. līdz 3. jūlijam - ārpuskonkursa reģistrācijai). Vairāk informācijas.

LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja Jelgavas ielā 3, 509. telpa (Aicinām izmantot elektroniskos pieteikuma iesniegšanas veidus!)

02.07. 9.00-12.00
03.07. 14.00-16.00
09.07. 13.00-17.00
11.07. 14.00-17.00
12.07. 11.00-13.00


Iestājpārbaudījums

Klīniskā optometrija  Jāiesniedz motivācijas vēstule līdz 13.07. plkst. 17.00. Vērtēšana notiek 15.07. plkst. 10.00 tiešsaistē.


Rezultātu paziņošana studijām MAĢISTRA studiju programmās

Notiks pēc iestājpārbaudījuma luis.lv 15.07. plkst. 13.00


Reģistrācija un līgumu slēgšana klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās

LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja Jelgavas ielā 3, 509. telpa
(Reģistrēties iespējams pēc iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošanas)

Ārpuskonkursa reģistrācija: 11., 12., 15., 17., 19. jūlijā
Vispārējā reģistrācija: 15., 17., 19. jūlijā

11.07. 14.00–17.00
12.07. 11.00–13.00
15.07. 13.00–17.00
17.07. 9.00–17.00
19.07. 9.00–12.00


Reģistrācija un līgumu slēgšana studijām MAĢISTRA studiju programmās elektroniski

Pretendentiem, kuriem ir elektroniskais paraksts eParaksts Mobile, būs iespēja reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.


Vairāk informācijas par uzņemšanu maģistrantūrā

Pieteikumu iesniegšana notiek no 2024. gada 19. līdz 30. augustam (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00) LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā. Gadījumos, kad persona nevar personīgi ierasties norādītajos datumos, tā iesniedzamos dokumentus sūta elektroniski, aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu.

Informācija par pieteikšanos, reģistrēšanos un kritērijiem skatiet šeit.

Vairāk informācijas par uzņemšanu doktorantūrā­

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR LU EZTF STUDIJU PROGRAMMĀM FIZIKĀ, MATEMĀTIKĀ, OPTOMETRIJĀ: