Matemātikas nodaļa

 Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004

 

Vadītājs: prof. Svetlana Asmuss
E-pasts: svetlana.asmuss@lu.lv
 

Matemātikas nodaļa nodrošina akadēmiskās matemātikas studiju programmas bakalaura, maģistra un doktora līmeni, kā arī matemātiķa-statistiķa profesionālo bakalaura studiju programmu. Nodaļas sastāvā ir trīs katedras, kā arī Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorija.


 

Katedras vadītājs: doc. Sergejs Smirnovs

E-pasts: sergejs.smirnovs@lu.lv

Zinātniskā darba virzieni: dabas, tehnoloģisko un sociālo procesu matemātiskā modelēšana, iegūto parciālo un parasto diferenciālvienādojumu problēmu risināšanas skaitliskās metodes, parasto diferenciālvienādojumu un diferenču vienādojumu kvalitatīvā teorija.

Katedras vadītāja: asoc.prof. Ingrīda Uļjane

E-pasts: ingrida.uljane@lu.lv

Katedra atbild par profesionālās bakalaura studiju programmas Matemātiķis-statistiķis uzturēšanu un nodrošināšanu. Zinātniskā darba virzieni: algebra, topoloģija, fazi struktūras, aproksimāciju teorija, diskrētā matemātika, funkcionālanalīze, varbūtību teorija un matemātiskā statistika, kombinatoriskā ģeometrija, diskrētas dinamiskas sistēmas.

Katedras vadītājs: doc. Raivis Bēts

E-pasts: raivis.bets@lu.lv

Zinātniskā darba pamatvirzieni: modernā elementārā matemātika un matemātiskā didaktika, skaitliskās metodes, funkciju teorija, vārdu kombinatorika, kriptogrāfija.