OPTOMETRIJAS UN REDZES ZINĀTNES NODAĻA

 Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004

 

Vadītāja: doc. Tatjana Pladere
E-pasts: tatjana.pladere@lu.lv
 

Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa sadarbībā ar Bioloģijas, Medicīnas un Ķīmijas fakultātēm nodrošina akadēmiskās studiju programmas bakalaura, maģistra un doktora līmeņos.

Zinātniskais darbs nodaļā, galvenokārt, notiek medicīniskās fizikas apakšnozarē. Zinātniskā darba virzieni: redzes uztveres psihofizikālie pētījumi, binokulārā redze un stereoredze, optisko oftalmisko materiālu īpašības, redzes sistēmas fizioloģisko procesu kinētiku pētījumi, akomodācijas un verģences mehānismi.

Nodaļā pētniecību veic Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas pētniecības grupa.