Lai kļūtu par fizikas skolotāju ir divi ceļi:

1) Nozares programmas ceļš

  • Par vispārējās izglītības pedagogu fizikā ir tiesīga strādāt persona, kurai ir augstākā izglītība fizikā un studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz divu kredītpunktu apjomā. Šādu iespēju sniedz studijas fizikas bakalaura studiju programma, kas sekmē labu fizikas pamatu pārzināšanu, kas ir svarīgi, lai kļūtu par izcilu fizikas skolotāju. To apliecina “Ekselences balvas” labākajiem fizikas skolotājiem, kuri ir arī fizikas bakalaura studiju programmas absolventi - Modris Šāvējs (2015), Virgīnija Vītola (2016), Jāns Bukins (2018) un Ģirts Zāģeris (2019).  Fizikas bakalaura programmā izvēles daļā var apgūt kursus Fizikas mācību metodika I, Fizikas mācību metodika II, Astronomijas mācību metodika, var apgūt pedagoģijas kursus citās fakultātes, iziet praksi skolā, un veikt pētījumu skolā bakalaura darba ietvaros.
  • Pilnvērtīgāku pedagoģisku sagatavošanu skolai var iegūt pēc fizikas bakalaura studiju beigām apgūstot profesionālās kompetences pilnveides programmu "Mācītspēks”, par kuru informāciju var atrast LU PPMF programmas lapā.

Studiju laikā labs veids kā iepazīties ar fizikas mācīšanu ir piedalīties fizikas studentu organizēto Jauno Fiziķu skolas nodarbību sagatavošanā. Pieredze liecina, ka tieši dalība JFS palīdz iemīlēt fizikas mācīšanu.

2) LU PPMF programmas "Skolotājs" ceļš, kurā jāizvēlas apakšprogramma "Fizikas skolotājs un Matemātikas skolotājs". Atzīmējam, ka fizikas un matemātikas kursus studenti apgūst kopā ar Fizikas bakalaura studiju programmas studentiem, tomēr šajā programmā fizikas un matemātikas kursu apjoms ir mazāks kā Fizikas bakalauriem, ir jāapgūst studiju kursi pedagoģijā, dabaszinātņu didaktikā un jāiziet prakse skolā 20 KP apjomā.

 

STIPENDIJA

Stipendija - 700 euro mēnesī - paredzēta studentiem, kuri izvēlas apgūt ar fizikas izglītību un pedagoģiju saistītus kursus. Stipendijas mērķis ir radīt interesi par fizikas mācīšanu un iegūt pēc iespējas vairāk fizikas programmas absolventus, kas drīkst mācīt fiziku skolās. Plašāk par stipendiju un kritērijiem stipendijas saņemšanai, lasi šeit.