© Toms Grīnbergs, 2023. © Latvijas Universitāte, 2023

Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes (EZTF) fizikas studentiem rudenī būs iespējams pieteikties jaunai stipendijai, kas paredzēta intereses veicināšanai par fizikas izglītību.

Stipendijas (700 euro mēnesī) paredzētas studentiem, kuri izvēlas apgūt ar fizikas izglītību un pedagoģiju saistītus kursus. Stipendijas mērķis ir radīt interesi par fizikas mācīšanu un iegūt pēc iespējas vairāk fizikas programmas absolventus, kas drīkst mācīt fiziku skolās.

Stipendija paredzēta:

Stipendijas (700 euro mēnesī) paredzētas 3. kursa Fizikas bakalaura studiju programmas studentiem, kuri izvēlas apgūt ar fizikas izglītību un pedagoģiju saistītus kursus, kā arī veikt akadēmisko praksi skolā. Stipendijas mērķis ir radīt interesi par fizikas mācīšanu un iegūt pēc iespējas vairāk fizikas programmas absolventus, kas drīkst mācīt fiziku skolās.

Kritēriji, lai pretendētu uz stipendiju:

  • esi centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs;
  • vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm. Sākot no bakalaura 2. kursa studentiem — pēdējā aizvadītā semestra vidējais svērtais vērtējums.).

Iepazīsties ar nepieciešamo informāciju par pieteikšanos ŠEIT, lai zinātu, kas tev būs nepieciešams jau septembrī!


Latvijas Universitātes fonds jau kopš 2004. gada nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem investēt Latvijas nākotnē, atbalstot gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus, pētniekus un viņu vadītos projektus un pētījumus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī nodrošināt universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties