No janvāra līdz martam, kā ierasts, norisināsies LU 78. starptautiskā zinātniskā konference, kuru 7. februārī atklās ar akadēmisko plenārsēdi LU Mazajā aulā. Sākot ar pirmdienu,  27. janvāri, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte (FMOF) konferences apmeklētājiem, jomas interesentiem piedāvās 12 dažādas sekciju sēdes dabas zinātņu sekciju blokā.

LU 78. starptautiskā zinātniskā konference norisinās no 2020. gada 23. janvāra līdz marta beigām. Konference šogad notiks jau 78. reizi un ir kļuvusi par neatņemamu LU zinātniskās dzīves sastāvdaļu, kas nes līdzi gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas. Jau trešo gadu LU ikgadējā konference ir ieguvusi starptautisku mērogu, kļūstot par vietu, kur zinātnes sasniegumi tiek apspriesti gan ar vietējiem uzņēmējiem un dažādu tautsaimniecības nozaru līderiem, gan ar zinātniekiem no dažādām ārvalstu  zinātniskām institūcijām. LU konferences darbs tiek organizēts sekciju sēdēs četrās zinātņu nozarēs, starpdisciplināri un 12 prioritāro pētniecības tēmu sekcijās.

Janvāra pēdējā nedēļā norisināsies četras LU FMOF organizētas sekciju sēdes.  Pirmdien, 27. janvārī, konferenci atklās Dabaszinātņu didaktikas sekcija (vadītāja docente I. Dudareva), 28. janvārī norisināsies profesoru Mārča Auziņa un Ruvina Ferbera vadītā sekcijas sēde Lāzeru centra pētījumi kvantu un nanotehnoloģiju, kā arī astrofizikas virzienos, kam sekos profesora Vjačeslava Kaščejeva vadītā sekcija Kvantiskuma priekšrocības fizikālie aspekti informācijas un mērījumu tehnoloģijās 29. janvārī ar ārvalstu profesoru piedalīšanos. Nedēļas noslēgumā, piektdien, 31. janvārī, interesenti aicināt apmeklēt LU FMOF jaunizveidotā Skaitliskās modelēšanas institūta organizēto sekciju  Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai (Vadītājs vadošais pētnieks V. Geža).

Februāra otrajā nedēļā turpināsies Fizikas nodaļas konferences programma ar doktoranta Abdelqader Zaben vadīto sekciju Mīkstās vides fizika, kā arī norisināsies divas LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas organizētas sekciju sēdes –  piektdien, 14. februārī, Cilvēka fizioloģija un uztvere (vadītāji profesore, ORZN vadītāja G. Krūmiņa, docents G.Ikaunieks) un divas dienas vēlāk, 16. februārī, LU & LOOA apvienotā konference: Klīniski praktiskie pētījumi redzes zinātnē (vadītāji emeritētais profesors Ivars Lācis un profesors Vitolds Grabovskis). Februāra beigās ar profesora Jāņa Valeiņa vadīto sekciju Matemātiskā statistika aizsāksies Matemātikas nodaļas organizētās sekciju sēdes, mēnesi noslēdzot ar Diferenciālvienādojumi un diferenču vienādojumi (Vadītājs prof. Uldis Strautiņš) pirmdien, 27. februārī.

Martā matemātikas interesentus pulcēs trīs sekciju sēdes, no kurām pirmā, Uz nestriktas loģikas balstītas matemātiskas struktūras: teorētiskie aspekti un pielietojumi (vadītāja prof. Svetlana Asmuss) norisināsies 5. martā. Ceturtdien, 12. martā notiks emeritētā profesora Jāņa Bula vadītā sekcija Diskrētā matemātika, bet LU FMOF konferenci noslēgs ar A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas vadītājas lektores Marutas Avotiņas organizēto un vadīto sekciju Modernā elementārā matemātika un matemātikas mācīšana, kas norisināsies 18. martā.

 

LU FMOF Fizikas un Matemātikas nodaļu sekcijas norisināsies LU Akadēmiskā centrā Zinātņu mājā (Jelgavas iela 3), bet abas Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas sekcijas – Dabas mājā (Jelgavas iela 1).

Reģistrēšanās un precīza informācija par norises vietām un laikiem, kā arī sekciju programmas pieejamas konferences tīmekļa vietnē.

 

PROGRAMMAS

 

27.01.2020. Dabaszinātņu didaktikas sekcija LU Zinātņu māja, 501. auditorija

28.01.2020. Lāzeru centra pētījumi kvantu un nanotehnoloģiju, kā arī astrofizikas virzienos LU Zinātņu māja, 201. auditorija

29.01.2020. Kvantiskuma priekšrocības fizikālie aspekti informācijas un mērījumu tehnoloģijās LU Zinātņu māja, 105. auditorija

31.01.2020. Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai LU Zinātņu māja, 201. auditorija

14.02.2020. Mīkstās vides fizika LU Zinātņu māja, 801./802. telpa (Book of abstracts)

14.02.2020. Cilvēka fizioloģija un uztvere LU Dabas māja, 223. auditorija

16.02.2020. LU & LOOA apvienotā konference: Klīniski praktiskie pētījumi redzes zinātnē  LU Dabas māja Magnum auditorija

20.02.2020. Matemātiskā statistika LU Zinātņu māja

27.02.2020. Diferenciālvienādojumi un diferenču vienādojumi LU Zinātņu māja

05.03.2020.Uz nestriktas loģikas balstītas matemātiskas struktūras: teorētiskie aspekti un pielietojumi LU Zinātņu māja

12.03.2020. Diskrētā matemātika LU Zinātņu māja

Pārcelta uz nenoteiktu laiku Latvijā izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ!!! Modernā elementārā matemātika un matemātikas mācīšana

 

Dalīties