"Šobrīd es strādāju pie ēku energoefektivitātes un iekšējā komforta uzlabojumiem ar gudro vadību, kas bāzēta uz mākslīgā intelekta." Ar savu pētnieka ikdienu, pētāmās tēmas aktualitāti un pētnieka personību dalās LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Skaitliskā modelēšanas institūta pētnieks Jevgēnijs Teličko.    

Kādas ir Tavas intereses pētniecībā?

Visvairāk mani interesē pētīt un optimizēt praktiskas aplikācijas, no kurām ir skaidrs praktisks ieguvums.

Pastāsti par šobrīd aktuālo savā pētnieciskajā darbībā. Pie kā strādā tieši šobrīd?

Dotajā brīdi es strādāju pie ēku energoefektivitātes un iekšējā komforta uzlabojumiem ar gudro vadību, kas bāzēta uz mākslīgā intelekta.

Kad sāki strādāt pie šī brīža pētījuma?

Šajā virzienā sāku strādāt 2018. gadā.

Kā nonāci pie šādas tēmas?

Sakumā es veidoju monitoringa sistēmas ēkām un šajā procesā kļuva skaidrs, ka ne tikai mūsu valstī, bet arī citur, korekti strādājošas sistēmas, kas ļauj saprast ēkas uzvedību (kur ēkai ir potenciālas problēmas ar vadību, utt.) ir diezgan liels retums. Veicot monitoringu vairākiem objektiem kļuva skaidrs, ka ir daudz procesu, kurus var uzlabot ar mūsdienīgu vadību un papildus mērījumiem.

Ko ceri izpētīt?

Pašlaik viens no galvenajiem mērķiem ir saprast, kā ar minimāliem ieguldījumiem var sasniegt gan lielāku ēkas energoefektivitāti, gan labāku iekštelpu klimatu.   

Kas, Tavuprāt, būs izaicinošākais pētniecības procesā?

Viens no lielākajiem izaicinājumiem būs sasniegt risinājumus, kas stabili strādātu ne tikai demonstrācijās, bet arī ilgtermiņā - reālā vidē.

Kur pēcāk praktiski varēs pielietot Tava pētījuma rezultātus?

Rezultātiem būs diezgan plašas pielietojuma iespējas, sakot ar konkrēta objekta optimizāciju (industriālā ēka, privātā māja vai pat dzīvoklis) beidzot ar  valsts regulējumu izstrādēm, kas ļautu samazināt valsts kopējo enerģijas patēriņu un paaugstināt dzīves kvalitāti.  

Kas, gadiem ejot, Tevi motivēja studijās?

Paralēli mācībām es strādāju, tāpēc studijās iegūtās zināšanas uzreiz varēju pielietot savā darbā. Līdz ar to, varu teikt, ka studijas atviegloja manu ikdienu un motivācija studēt ar katru gadu tikai pieauga

Kas bijis (ir) izaicinošākais studiju laikā?

Viens no lielākiem izaicinājumiem bija paspēt visu laikā, īpaši liels izaicinājums bija pabeigt maģistra darbu un zinātniskā projekta atskaiti vienlaicīgi.

Kāda šobrīd ir Tava zinātnieka ikdiena?

Strādāju nelielā komandā, kuru es vadu un, ar kuras palīdzību man ir iespēja apgūt jaunas lietas vēl ātrāk.  Īpašu paldies par to saku savam zinātniskajam vadītājam Andrim Jakovičam. Mēs “cīnāmies” ar, manuprāt, interesantām multidisciplinārām problēmām, jo, lai sasniegtu efektīvu ēkas vadību ir nepieciešami vairāki soļi.   Pirmkārt, ir nepieciešams saprast, kādi fizikāli procesi raksturo ēkas dinamiku un kādi faktori to būtiski ietekmē. Lai to izpētītu, ir nepieciešami ilgtermiņa monitoringa dati, kuru ieguvei ne vienmēr ir gatavi risinājumi, tādēļ mēs  veidojam savus. Savukārt, lai vadītu ēku, bieži vien fizikālo modeļu izmantošana ir grūti realizējama gan nepietiekamu skaitlisko resursu dēļ, gan arī ne vienmēr ir pieejama visa informācija par ēku. Lai risinātu tāda veida problēmas, mēs veidojam mākslīgā intelekta modeļus, kas pasauli apraksta vienkāršotā veidā , bet protams tur ir savi izaicinājumi. 

Ko vēlies sasniegt zinātnē?

Gribu izveidot kaut ko tiešām noderīgu pasaulei.

Ko profesionālajā ziņā gribētu uzlabot? Kā redzi savas karjeras attīstību?

Vadot komandu, es sāku savādāk skatīties uz problēmu risināšanu. Redzu, kā varu optimizēt vairākas lietas sava darbu procesa organizācijā, lai veidotu risinājumus, kas labāk mērogojas un sasniegtu vēlamo rezultātu ātrāk.  Ceru, ka mana komanda tikai augs.

Vai plāno / vēlies iegūt vēl kādu papildus izglītību?

Jā, pašreiz strādāju pie sava doktora darba par ēkas gudro vadību.

Kas ir radošākais Tavā profesijā?

Manā darbā dienas neatkārtojas, katra diena ir jauns izaicinājums. Īpašs prieks tad, kad sanāk ar ļoti vienkāršu pieeju “nošaut” sarežģītu, iepriekš neatrisinātu problēmu.

Kas vēl bez zinātnes Tevi aizrauj? Ar ko nodarbojies brīvajā laikā?

Es 19 gadus nodarbojos ar zemūdens niršanu - ‘daivingu’. Zemūdens pasaule mani interesē jau no pašas bērnības. Īpaši interesanti atrast jaunus zemūdens objektus, kā, piemēram, kuģi, kas nogrimis pirms vairāk kā 2 gadsimtiem un ko neviens no tā laika nav redzējis.

Kas Tevi motivē no rītiem celties?

Dienā paredzētie interesanti uzdevumi.

Nosauc lietas, bez kurām nevari iedomāties savu ikdienu.

Dators, internets.

Kas Tevi visvairāk pārsteidz?

To, kādas iespējas var iegūt ar sistemātisku, zinātniski pamatotu pieeju.

 

Nobeigums


Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte (FMOF) atjaunojusi uzsākto interviju ciklu “FMOF mēneša zinātnieks”, katru mēnesi piedāvājot iepazīt kādu no LU FMOF jaunākiem vai jau pieredzējušākiem zinātniekiem fizikas, matemātikas vai redzes zinātnes jomā. 

Dalīties