LU FMOF iekšēji finansētie projekti

  • Zinātniskās publikācijas par gaisa kvalitāti sagatavošana sadarbībā ar Ukrainas zinātniekiem (S. Gendelis);
  • Objektu augstas precizitātes identifikācijas metodes izstrāde balstoties uz zivs acs kameru attēliem (A. Jakovičs);
  • Sistēmātiskas pieejas izstrāde dažādu ranžēšanas shēmu salīdzināšanai un kvalitatīvai analīzei kompleksiem tīkliem (D. Gromov);
  • Lādiņa pārnese termalizētos kristāla režģa modeļos (J. Bajārs);
  • K2 molekulas spēcīgi sajauktu pirmo ierosināto stāvokļu detalizēts apraksts: izaicinājumi un risinājumi (M. Tamanis)

Plašāka informācija