Līdz šī gada 17. maija plkst. 17:00 Latvijas Universitātes pētnieki ir aicināti iesniegt projektus Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes iekšējam zinātniskās pētniecības projektu konkursam.

Grantu konkursa mērķis ir veicināt zinātniskus pētījumus atbilstīgi Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes zinātņu nozarēm. Konkursu zinātnisko rādītāju uzlabošanas ietvaros organizē Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte.

Konkursā aicināti piedalīties visi FMOF ievēlētie pamatdarbā strādājoši vadošie pētnieki vai pētnieki ar doktora grādu. Ievēlētie pētnieki un zinātniskie asistenti bez doktora grāda tiek iekļauti pētījumā, ko iesniedz vadošais pētnieks vai pētnieks ar doktora grādu.

NOLIKUMS →

Maksimālais atbalstāmo projektu skaits ir trīs (3)*. Viena projekta maksimālais finansējums tā īstenošanas laikā ar darba devēja sociālo nodokli ir 8900 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš: 10.06.2024.–09.06.2025, īstenošanas laiks ir līdz 12 mēnešiem.

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes iekšējais zinātniskās pētniecības grants ir konkursa kārtībā iegūstams pētniecības finansējums, kura mērķis ir veicināt zinātniskās pētniecības attīstību fizikas, matemātikas un redzes zinātnes jomās, kā arī sekmēt pētījumos balstītas studijas FMOF.


* Atbalstīto projektu skaits var tikt palielināts atkarībā no pieejamo līdzekļu apjoma.

Dalīties