Pirmdien, 25. martā plkst. 11.00-13.00 klātienē, Zinātņu mājas 501. telpā, kā arī attālināti notiks asoc. profesoru amata kandidātu zinātniskie semināri.

Darba kārtība:
11.00. Asoc. profesora amata vietas kandidātes Fizikas un astronomijas zinātnes nozares materiālu fizikas apakšnozarē Tatjanas Glaskovas-Kuzminas atklātā lekcija "Polimēru kompozītmateriāli un to īpatnības",  eksperti prof. Andrejs Cēbers un prof. Jurijs Dehtjars
 
11.30. Asoc. profesora amata vietas kandidāta Fizikas un astronomijas zinātnes nozares materiālu fizikas apakšnozarē Jura Prikuļa atklātā lekcija "Metāla nanostruktūru pielietojumi optiskajos sensoros", eksperti prof. Andrejs Cēbers un prof. Jurijs Dehtjars

12.00. Asoc. profesora amata vietas kandidāta Fizikas un astronomijas zinātnes nozares šķidrumu un gāzu mehānikas apakšnozarē Guntara Kitenberga atklātā lekcija "Eksperimentālās metodes magnētiskas aktīvās un mīksās vides pētījumiem mikrofluidikā", eksperti prof. Anatolijs Šarakovskis un prof. Aleksejs Kataševs
 
12.30. Asoc. profesora amata vietas kandidātes Fizikas un astronomijas zinātnes nozares šķidrumu un gāzu mehānikas apakšnozarē Tijas Sīles atklātā lekcija ""Meiteņu fizika" – novērojumi par jaunu kursu izstrādes procesu ALDP projektā", eksperti prof. Anatolijs Šarakovskis un prof. Aleksejs Kataševs

Pieslēgšanās zinātniskajiem semināriem attālināti iespējama šeit:
https://bbb.lu.lv/b/sin-yup-gvp-mxx
 

Visi interesenti laipni aicināti!

Dalīties

Saistītais saturs