Svētdien, 3. martā, mūžībā aizgājis matemātiķis, profesors, izglītības darbinieks un vairāku mācību grāmatu autors Agnis Andžāns. Atvadīšanās notiks sestdien, 9. martā plkst. 13.00 no Rīgas 1. Meža kapu kapličas.

Agnis Andžāns (1952-2024) bija Latvijas Universitātes profesors un daudzu matemātikas grāmatu autors. Savu darba mūžu no 1971. gada līdz 2012. gadam veltījis Latvijas Universitātei un lielu ieguldījumu devis talantīgo skolēnu sagatavošanā un matemātikas skolotāju izglītošanā. Pedagoģiskās darbības laikā Agnis Andžāns attīstīja padziļinātu matemātikas mācīšanas sistēmu, kas jebkuram apdāvinātam skolēnam dotu iespēju apzināties un attīstīt savas spējas, mācoties jebkurā Latvijas skolā. No 1979. gada līdz 2010. gadam viņš vadīja Latvijas Universitātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skolu un nodrošināja matemātikas olimpiāžu norisi Latvijā. Kolēģi, studenti, skolēni un skolotāji ļoti novērtēja viņa atbalstu, nesavtīgo darbu un augsto profesionalitāti.

Visdziļākā līdzjūtība Agņa Andžāna tuviniekiem.

Dalīties