No janvāra līdz maijam norisināsies Latvijas Universitātes 81. zinātniskā konference, šogad tās programmu papildina arī 13 Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes sekciju sēdes, izgaismojot aktuālākās tēmas fakultātes pētnieciskajos laukos. Visas sekciju sēdes ir atvērtas ikvienam interesentam.

 

DABAS ZINĀTNES

 

Virtuālie modeļi ilgtspējīgai un drošai dzīves videi

Digital twins for sustainable and safe living environment

Valoda: Latviešu

Vadītājs: vad.pētn. Vadims Geža

Norise: 27.01.2023. no 13.00 līdz 17.00, Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (LVM telpās)

 

Magnetic, soft and active matter

Valoda: Angļu

Vadītājs: zin.asist. Andris Pāvils Stikuts

Norise: 30.01.2023. no 10.00 līdz 13.00, tiešsaistē Big Blue Botton (BBB)

 

Atomic, molecular and optical physics section

Valoda: Angļu

Vadītāji: prof. Mārcis Auziņš, prof. Ruvins Ferbers

Norise: 31.01.2023. no 10.00 līdz 12.00, tiešsaistē ZOOM

 

FMOF plenārsēde

Valoda: Latviešu

Vadītāja: asoc. prof. Aiga Švede

Norise: 03.02.2023. no 9.00 līdz 13.00, tiešsaistē Big Blue Botton (BBB)

 

Diskrētā matemātika

Valoda: Latviešu

Vadītājs: Dr. math. Jānis Buls

Norise: 9.03.2023. no 16:30 līdz18:30, Ziņātņu Māja, Jelgavas iela 3 - 205.auditorija, Rīga

 

Modernā elementārā matemātika un matemātikas mācīšana

Valoda: Latviešu

Vadītāja: lekt. Maruta Avotiņa

Norise: 14.03.2023. no 15.00 līdz 18.00, Zinātņu Māja, Jelgavas iela 3 - 202.auditorija, Rīgā un tiessaistē https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckf-6vrjopG9G9f3YdHpQEeYHTo5EGby4s

 

Uz nestriktās loģikas balstītas matemātiskās struktūras un to lietojumi

Valoda: Latviešu

Vadītāja: prof. Svetlana Asmuss

Norise: 16.03.2023. no 16:30 līdz 20:00, Zinātņu Māja, Jelgavas iela 3-105.auditorija, Rīgā

 

Diferenciālvienādojumi un diferenču vienādojumi

Valoda: Latviešu

Vadītājs: prof. Uldis Strautiņš

Norise: 23.03.2023. no 16:30 līdz 18.00, Zinātņu Māja, Jelgavas iela 3-725.telpa, Rīgā

 

Matemātiskā statistika un datu zinātne

Valoda: Latviešu

Vadītājs: prof. Jānis Valeinis

Norise: 30.03.2023. no 14.30 līdz 19.00, Zinātņu Māja, Jelgavas iela 3 - 103./104. auditorija, Rīgā

 

 


­­

STARPDISCIPLINĀRI

 

Dabaszinātņu didaktika

Didactic of Natural Sciences

Valoda: Latviešu, Angļu

Vadītāja: pētn. Inese Dudareva

Norise: 1.02.2023. no 14.00 līdz 17.00, tiešsaistē ZOOM

 

FIZIKA. IZGLĪTĪBA. PRAKSE. Augstskolu fizikas izglītības praktiķu seminārs

PHYSICS. EDUCATION. PRACTICE. Seminar for Univeristy Physics Education Practitioniers

Valoda: Latviešu, Angļu

Vadītājas: pētn. Inese Dudareva (LV), zin.asist. Ludmila Belogrudova (ENG)

Norise: 02.02.2023. no 10.00 līdz 13.00, tiešsaistē ZOOM

 

Cilvēka fizioloģijas un uztveres konferences sekcija

Valoda: Latviešu

Vadītājs: asoc.prof. Gatis Ikaunieks

Norise: 17.02.2023. no 9.00 līdz 15.00, tiešsaistē Big Blue Botton (BBB)

 

LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas un Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas kopīgā klīniski praktiskā konference

Valoda: Latviešu

Vadītājs: aoc. prof. Gatis Ikaunieks

Noise: 19.02.2023. no 9.00 līdz 13.00, tiešsaistē Big Blue Botton (BBB)

 

 


 

Konferences vietne

Konferences materiāli

 

Dalīties