Jaunās optometristes, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas zinātniskās asistentes, Lindas Krauzes stāsts noslēgs trīs rakstu sēriju par 2018. gada rudenī konkursa kārtā izvēlētiem maģistrantiem, kuriem FMOF piešķīrusi finansiālu atbalstu ar mērķi veicināt zinātnisko darbību un atbalstīt studijas fakultātes studiju programmās.

Konkursā varēja pieteikties visu FMOF nodaļu – Fizikas, Matemātikas un Optometrijas un redzes zinātnes – maģistra studiju programmas 1. kursa studenti. Izvēlētajiem studentiem gada garumā tiek nodrošināts finansiālais atbalsts pētniecības veikšanai. Rakstu sērijas mērķis ir vērst bakalaura studiju programmu pēdējo kursu studentu uzmanību uz FMOF piedāvāto atbalstu maģistrantu iesaistei pētniecībā. 

Linda Krauze konkursā pārstāvēja Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes jaunāko virzienu – Optometrijas un redzes zinātnes nodaļu. Linda studē Optometrijas profesionālā maģistra studiju programmas 1. kursā un pētnieces Ilzes Ceples vadībā izstrādā maģistra darbu par tēmu “Skata virziena parametri neviennozīmīgu ģeometrisku figūru uztverē” . Šo tēmu pētīt jaunā optometriste uzsāka jau bakalaura studiju laikā. “Bakalaura studiju programmā par acu kustībām mācīja tikai vispārīgu informāciju, tāpēc mani ieinteresēja uzzināt un izpētīt kaut ko vairāk saistībā ar šo tēmu. Ir interesanti saprast kā mēs uztveram figūras un kā to uztvere tiek ietekmēta un izmainīta pieliekot papildus elementus”. Bakalaura darbā veikto pētījumu bijis iespējams papildināt un uzlabot, tādējādi iegūstot noderīgus pētījuma rezultātus par figūru uztveri un to saistību ar acu kustībām. Optometriste stāsta, ka konkursa kārtā iegūtais finansiālais atbalsts motivē iekļauties noteiktajos termiņos ceļā uz mērķa sasniegšanu – publikāciju par veikto pētījumu. Linda cer, ka izdosies iegūt statistiski nozīmīgus rezultātus, kas varētu noderēt citos tālākos pētījumos.

Izbijusi basketboliste, kas iedvesmu pētniecībai rod dabā un mākslā

Studijās gūtās zināšanas noderot ne tikai profesijas apguvē, bet arī sevis izzināšanai: “Mēs iemācāmies izprast to, kā uztveram apkārtējo vidi”. Linda Krauze ir ļoti daudzpusīga personība. Deviņus gadus spēlējusi basketbolu un vēlējusies kļūt par basketbola treneri, ko arī izdevies īstenot, pieņemot izaicinājumu trenēt jaunās basketbolistes. Vidusskolā virsroku ņēmusi interese par mākslu, konkrētāk arhitektūru, bet pēc neveiksmīga mēģinājuma iestāties arhitektos, Linda nolēmusi studēt optometriju. Tā bijusi otrā studiju prioritāte un, galvenokārt, vilinājusi dēļ tiešās sasaistes ar matemātiku, kas skolas laikā bijis Lindas iecienītākais mācību priekšmets. Jaunā pētniece iepriekš studējusi arī komerczinības – lietvedību, grāmatvedību, uzņēmējdarbību.

Lai gan bieži arī brīvdienas tiek veltītas mācībām, brīvākos brīžos topošā optometrijas speciāliste labprāt lasa grāmatas un dodas svaigā gaisā - garās pastaigās vai izbraucienos ar velosipēdu, bet visvairāk relaksēties palīdzot zīmēšana vai gleznošana. “Es līdzšinējā pieredzē neko negribētu mainīt, jo uzskatu, ka dzīvē viss notiek tā kā tam ir jānotiek, arī tajos gadījumos, kad viss izvēršas pilnīgi citādāk nekā sākumā plānots,” stāsta Linda, piebilstot, ka no katras kļūdas ir mācījusies un ieguvusi pieredzi, kas noder nākotnē.

 

Par FMOF konkursu maģistrantūras 1. kursa studentiem.

FMOF vēlas atbalstīt spējīgu 1. kursa maģistrantūras studentu mācības fakultātes piedāvātajās studiju programmās un veicināt zinātnisko darbību FMOF pētniecības struktūrvienībās. Mērķa sasniegšanai 2018. gada rudenī izsludināja vakances uz trīs zinātniskā asistenta vietām, no kurām viena Fizikas nodaļā  Fizikas maģistra studiju programmas studentam, otra Matemātikas nodaļā Matemātikas maģistra studiju programmas studentam, bet trešā Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā Optometrijas profesionālā maģistra studiju programmas studentam. Konkursa kārtā izvēlētiem studentiem gada garumā tiek nodrošināts finansiālais atbalsts pētniecības veikšanai. Piedalīties aicināti kandidāti, kas ir iestājušies un sekmīgi studē atbilstošajā maģistra studiju programmā, kā arī veic vai veiks zinātnisko darbību kāda FMOF vadošā pētnieka vai pētnieka vadībā. Konkursu noslēdzošajā kārtā pretendenti uzstājās ar referātu zinātniskajam semināram par savu pieredzi un plānotajām studijām un pētniecisko darbību. Kandidātus izvērtē fakultātes komisija. Zinātniskais seminārs tiks plānots septembra otrajā pusē.

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti.

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un matemātikas nozarē, kā arī medicīniskās fizikas apakšnozarē.

Dalīties