Sekcijas sēde veltīta diskrētajai matemātikai, kas pēta galīgas un pārskaitāmas bezgalīgas objektu sistēmas un dažāda veida sakarības. Šai nozarei ir arī vairākas apakšnozares, tai skaitā matemātiskā loģika, skaitļu teorija, algoritmu un automātu teorija, kombinatorika, grafu teorija, kodēšanas teorija, dažādas teorētiskās datorzinātnes apakšnozares.

Vairāk informācijas: https://conferences.lu.lv/event/493/