13.02.2023 Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas (ORZN) organizētajā Redzes zinātnes doktorantūras skolā ar promocijas darba priekšaizstāvēšanu uzstāsies zinātniskais asistents Mehrdad Naderi.