Otrdien, 14. septembrī, plkst. 16.30 klātienē un attālināti Zoom notiks pirmā Redzes zinātnes doktorantūras skolas nodarbība 2021./2022. akadēmiskajā, kuras ietvaros Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) profesore Gunta Krūmiņa informēs par jaunākajiem pētījumiem LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā, kā arī par doktorantūras studiju iespējām LU FMOF.

Sākoties jaunajam akadēmiskajam gadam, ir atsākusies arī Redzes zinātnes doktorantūras skolas darbība. Līdzīgi kā iepriekšējos darbības gados, arī šogad dalībniekiem tiks piedāvātas lekcijas par dažādām ar redzi saistītām tēmām. Piedāvātās lekcijas būs interesantas gan pētniekiem, kas interesējas par redzes uztveres procesiem, gan praktizējošiem optometristiem, kas vēlas papildināt savas zināšanas, gan citu nozaru pētniekiem, kas vēlas uzlabot sava pētnieciskā darba kvalitāti.

2021./2022. akadēmiskā gada pirmā doktorantūras skolas nodarbība norisināsies hibrīd-lekcijas formā – LU studentiem būs iespējams apmeklēt lekciju klātienē, savukārt, citiem interesentiem tiks sniegta iespēja pieslēgties lekcijas tiešraidei Zoom platformā. Pirmajā lekcijā LU FMOF Optometerijas un redzes zinātnes nodaļas vadītāja un profesore Gunta Krūmiņa informēs par jaunākajiem pētījumiem nodaļā, kā arī par doktorantūras studiju iespējām LU FMOF. Pieredzē par doktorantūras studijām dalīsies gan esošie doktorantūras studenti, gan arī doktora grādu ieguvušie redzes pētnieki.

Optometristiem, kas ir pieteikuši dalību Redzes zinātnes doktorantūras skolā, par katru nodarbības apmeklējumu tiks piešķirti tālākizglītības punkti. Akadēmiskā gada beigās tiks izsniegti tālākizglītības punktus (TIP) apliecinošie sertifikāti.

Informācija par doktorantūras skolu un pieteikuma anketas atrodamas šeit vai rakstot uz redzes-zinatne@lu.lv.

Nodarbība notiks 2021.gada 14. septembrī, plkst.16.30 LU Akadēmiskā centra Dabas mājas  (Jelgavas ielā 1) 108. auditorijā un Zoom platformā. Dalībniekiem, kas vēlas lekciju apmeklēt klātienē, pie ieejas Dabas mājā būs jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts.

Pieteikuma anketas dalībai Redzes zinātnes doktorantūras skolā jānogādā LU Akadēmiskā centra Dabas mājas 430. telpā Ilzei Ceplei. Anketu iespējams iesniegt arī elektroniski, nosūtot uz e-pastu ilze.ceple@lu.lv. Elektroniski iesniegtai anketai ir jābūt parakstītai PDF formātā.


Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti.

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un matemātikas nozarē, kā arī medicīniskās fizikas apakšnozarē.

Dalīties