Attēls no LU FMOF ORZN foto arhīva. Autors: Toms Grīnbergs (LU KID)

Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas (ORZN) pētnieki sadarbībā ar SIA “Eye Roll” un Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu (ISMA) izstrādā jaunu iekārtu acu muskuļu relaksēšanai un to darbības uzlabošanai.  

Covid-19 pandēmijas apstākļos viedo ierīču izmantošana ir strauji pieaugusi. Lai arī šāda intensīva viedo ierīču lietošana palīdz mācību vielas apgūšanai, kalpo kā jaunu zināšanu avots, efektīvs darba rīks pat tiešsaistes sapulču rīkošanai, kā arī ir ērts izklaides rīks, to ilgstoša izmantošana pārlieku noslogo redzes sistēmu. Lai mazinātu redzes sistēmas nogurumu, tiek pielietoti dažādi redzes sistēmu atpūtinošie vingrinājumi. ORZN veiktā priekšizpētē ir noteikts, ka relaksējošie redzes vingrinājumi samazina cilvēku sūdzības pēc ilgstošas viedo ierīču izmantošanas.

Lai popularizētu un paplašinātu acu atpūtināšanas iespējas, kā arī radītu ērti lietojamu rīku acu muskuļu snieguma uzlabošanai, SIA “Eye Roll” ir uzaicinājusi sadarboties divas struktūras, kuru pieredze un modernās iekārtas ļauj pilnvērtīgi realizēt šāda veida projektu. Moderni aprīkotās ORZN laboratorijas un pieredze pētījumu veikšanā, kur tiek realizēti redzes treniņi, kā arī ISMA pieredze tādos pētniecības pamatvirzienos kā lietišķās elektronikas skaitļošanas un informācijas sistēmas, lietišķās datormodelēšanas sistēmas, būs vērtīgi projekta mērķu sasniegšanā.

Šajā vasarā ORZN uzsākts projekts “Līgumpētījums par profilaktiskas acu muskulatūras vingrināšanas un nostiprināšanas ierīces pielietojamības metodoloģijas izstrādi”, kas ietilpst lielākā ERAF projektā “Jaunas profilaktiskas acu muskulatūras vingrināšanas un nostiprināšanas ierīces EYE ROLL un tās pielietojamības metodoloģijas izstrāde un izpēte”. Projekta ietvaros ORZN pētnieki padziļināti izvērtēs jaunās acu muskulatūras vingrināšanas un nostiprināšanas iekārtas iedarbību uz acu muskuļiem cilvēkiem, kuri ikdienā daudz laika pavada pie viedajām ierīcēm, kā arī tiem, kas vēlas uzlabot savas acu kustības, piemēram, ikdienas nodarbes prasību dēļ (sportisti, biroju darbinieki). ORZN izmantos modernāko aprīkojumu šāda pētījuma realizēšanai. Acs refrakcijas un redzes funkciju novērtēšanai izmantos pilnībā aprīkotu klīnisko laboratoriju. Eksperimentālajā laboratorijā, pielietojot EyeLink 1000 Plus un IViewX RED500, kas detalizēti nosaka acu kustību muskuļu darbības parametrus, kā arī PowerRef 3, kas palīdz izvērtēt acs refrakcijas izmaiņas un acs akomodācijas darbību, noteiks acs muskuļu darbības specifiskas izmaiņas.

Projekta noslēgumā tiks radīta inovatīva profilaktiskās acu muskulatūras vingrināšanas un nostiprināšanas ierīce, kas sevī ietvers jaunus inženiertehniskos un informācijas tehnoloģijas risinājumus, kā arī ierīces pielietojamības metodoloģiju, kuras izveide tiks balstīta uz jaunākajām zinātnes atziņām optometrijas un redzes zinātnes jomā. Izveidoto ierīci varēs jēgpilni izmantot cilvēki, kuriem ikdiena ir cieši saistīta ar viedo ierīču izmantošanu, kā arī tie, kas vēlēsies uzlabot savu acu muskuļu sniegumu.

Par Opomterijas un redzes zinātnes nodaļu

Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa ir LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes nodaļa, kas paralēli studiju darbam, veic arī starptautiskā mērogā nozīmīgus fizikālo un bioloģisko, neiroloģisko un kognitīvo redzes procesu pētījumus.

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai fizikas un astronomijas un matemātikas zinātnes nozarēs.

Dalīties