Piektdien, 9. oktobrī, plkst. 14.00 Zoom notiks seminārs par projekta EuroCC – Nacionālie kompetences centri EuroHPC ietvaros iniciatīvu- augstas veiktspējas skaitļošanas (angļu val. – high-performance computing jeb HPC)) kompetences centru tīkla izveidi Eiropā. Projektā iesaistās arī Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Skaitliskās modelēšanas institūts (SMI).

Projekts EuroCC – Nacionālie kompetences centri EuroHPC ietvaros, kura mērķis ir izveidot Eiropā augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) kompetences centru tīklu, sācies tieši pirms mēneša -  2020. gada 1. septembrī. Eiropā augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) kompetences centru uzdevums būs veicināt HPC iespēju izmantošanu augstākajā izglītībā, pētniecībā, publiskajā administrācijā un industrijā. Projektā Latviju pārstāv LU un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU).

Oktobra sākumā gaidāmajā seminārā pārrunās kompetences centra un EuroCC projekta sniegtās iespējas, kā arī semināra dalībnieku iespējamo iesaisti projekta īstenošanā.

Reģistrēties dalībai seminārā var https://ej.uz/registrejies-hpc-kc
Pievienoties semināram var https://ej.uz/hpc-kc

 


Semināra programma:

14.00 – 14.05 Semināra atklāšana (Jānis Paiders – IZM, Latvijas pārstāvis EuroHPC);

14.05 – 14.20 EuroHPC un kompetences centri (Ilmārs Slaidiņš – RTU, EuroCC projekta vadītājs);

14.20 – 14.40 Sadarbība ar industriju LU Skaitliskās modelēšanas institūtā (Jānis Virbulis – LU, EuroCC projekta vadītāja vietnieks);

14.40 – 15.00 Superskaitļošana RTU un Latvijā (Lauris Cikovskis – RTU, HPC centra vadītājs);

15.00 – 15.30 Diskusija.Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Augstas Veiktspējas Skaitļošanas kopuzņēmuma saskaņā ar granta līgumu Nr. 951732. Kopuzņēmums saņem atbalstu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020, kā arī no Vācijas, Austrijas, Horvātijas, Kipras, Čehijas Republikas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Grieķijas, Ungārijas, Īrijas, Itālijas, Lietuvas, Latvijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas, Spānijas, Zviedrijas, Lielbritānijas, Francijas, Nīderlandes, Beļģijas, Luksemburgas, Slovākijas, Norvēģijas, Šveices, Turcijas, Ziemeļu Maķedonijas Republikas, Islandes un Melnkalnes.

Par LU FMOF Skaitliskās modelēšanas institūtu

LU FMOF SMI  ir Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pētnieciska struktūrvienība, kas izveidota 2019. gada decembrī uz LU Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas bāzes ar mērķi sekmēt inženierfizikāli orientētus nepārtrauktas vides procesu pētījumus gan Latvijas, gan Eiropas industrijas vajadzībām, kā arī sekmēt augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu minētajās jomās.

Par LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un matemātikas nozarē, tajā skaitā, medicīniskās fizikas apakšnozarē.

Dalīties