Studijas Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē (FMOF) ir tramplīns tālākām studiju iespējām un starptautiskai karjerai.

LU FMOF panākumu atslēga ir tieksme pēc izcilības docēšanā, zinātnē un sadarbībā ar industriju!  Piesaistot talantīgus mācībspēkus – jau sevi pierādījušus pētniekus, aktīvus zinātniekus, kas pieredzi guvuši atpazīstamās ārvalstu augstskolās un pētniecības institūtos, un jaunus, perspektīvus zinātniekus – tiek radīta auglīga vide jaunu talantu attīstībai.

LU FMOF mājvieta – LU Akadēmiskais centrs – ir moderna un radoša vide akadēmiskajam darbam! Latvijā un Baltijā modernākās laboratorijas un aprīkojums zinātnei un studiju procesam apvienojumā ar modernām, studentcentrētām studiju metodēm rada apstākļus, kuros talantīgiem entuziastiem kļūt par tehnoloģiskām zināšanām apveltītiem speciālistiem, darbu vadītājiem, menedžeriem, bez kuriem jaunā tehnoloģiju pasaule nevar funkcionēt!

“Nākot studēt pie mums, ir jāmīl matemātika, jo bez tās ikdiena nav iedomājama. Mūsu absolventi ir pieprasīti jebkurā uzņēmumā, kur nepieciešama datu analīze, bet līdz tam - ir jābūt gatavam studēt, jāuzdod jautājumi un tad iespējas pašas atnāks pie sevis,” uzsver FMOF pētniece, matemātiķe Māra Delesa – Vēliņa.

                    

Studiju programmas

Studijas LU FMOF ir pētniecībā balstītas. Katrs students jau studiju laikā gūst pieredzi pētniecībā. Pētniecības prasmes noder problēmu risināšanā visplašākajos darba izaicinājumos.

Matemātikas bakalaura studiju programma nodrošina kvalitatīvu akadēmisko izglītību matemātikas zinātnē. Studējošie iegūst gan teorētiskās zināšanas, gan iemaņas pētniecībā, kas nodrošina pamatu profesionālajai darbībai.

Fizikas bakalaura programma veido studentos izpratni par fizikālām likumsakarībām apkārtējā pasaulē un tehnoloģijās, attīsta radošumu, kritisko domāšanu, eksperimentālās prasmes, fizikālas un matemātiskas modelēšanas spējas, sagatavojot darbam pētniecībā, industrijā, izglītības un citās jomās.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Matemātiķis statistiķis” mērķis ir sagatavot kvalificētus matemātiķus un statistiķus, kas varētu strādāt tādās Latvijas valsts iestādēs un privātā sektora uzņēmumos kā ministrijas, Centrālajā Statistikas pārvalde, pašvaldības, auditorfirmas, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, bankas utt. par statistikas matemātiķi vai citā profesijā, kurā nepieciešams sistemātiski veikt dziļu, matemātiski pamatotu statistisko analīzi, matemātisko modelēšanu un uz datiem balstītu nākotnes iespēju prognozēšanu.

Optometrijas bakalaura studijas ir redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā balstītas plaša profila studijas. Latvijas Universitātes piedāvātajā studiju programmā iegūstamais grāds, līdzīgi kā Lielbritānijā, ASV un Austrālijā, ir dabas zinātnēs, bet papildu profesionālās prasmes un iemaņas  ir no primārās redzes aprūpes jomas – optometrijas.

Uzzini vairāk par savas nākotnes fakultāti video stāstos!

 

Pieteikties bakalaura studiju programmām elektroniski varēs no 13. jūlija līdz 2. augusta plkst. 24.00, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Apstiprināt elektronisko pieteikumu vai pieteikties uz vietas augstskolās varēs no 27. jūlija līdz 3. augustam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 un sestdien, 1. augustā, no plkst. 9.00 līdz 13.00 Rīgā, Raiņa bulvārī 19, LU filiālēs un citos vienotās uzņemšanas punktos.

Reģistrēšanās un studiju līgumu parakstīšana notiks fakultātē, LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā (Jelgavas ielā 3). Vairāk informācijas un klātienes pieņemšanas laikus atradīsi ej.uz/FMOFstudijas2020

Ja radušies jautājumi par iestāšanos LU: 

Zvani: 67034444

Raksti: studijas@lu.lvWhatsapp 24789066 vai Facebook: @latvijasuniversitate

Uzdod jautājumus klātienē: Informācijas centrā Raiņa bulv. 19

 

Izvēlies panākumus! Nāc studēt LU!

Dalīties