LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Andris Guļāns


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fizikas nodaļa
Asociētais profesors

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fizikas nodaļa
Teorētiskās fizikas katedra
Vadošais pētnieks
Asociētais profesors

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 530a. telpa

E-pasts: andris.gulans@lu.lv

Prombūtne: 17.12.2022 - 18.12.2022