LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Andris Antuzevičs


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fizikas nodaļa
Cietvielu un materiālu fizikas katedra
Docents

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 529. telpa

E-pasts: andris.antuzevics@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu pirmdienās no 10:00 līdz 11:00, LU CFI 527. k.. Iepriekš jāpiesakās pa e-pastu