LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Artūrs Mozers


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Lektors

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fizikas nodaļa
Lektors

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Lāzeru centrs
Pētnieks (Dr.)

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 003c. telpa

E-pasts: arturs.mozers@lu.lv

Prombūtne: 29.06.2020 - 23.08.2020