LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Jānis Alnis


Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Kvantu optikas laboratorija
Vadošais pētnieks
Laboratorijas vadītājs

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fizikas nodaļa
Eksperimentālās fizikas katedra
Asociētais profesors

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 642. telpa

E-pasts: janis.alnis@lu.lv