Trešdien, 28. septembrī, Latvijas Universitātes (LU) dibināšanas dienā, notiks LU 103. jubilejai veltītais ekumeniskais dievkalpojums, svinīgā LU Senāta sēde, doktoru promocijas ceremonija un rektora pieņemšana.

(Studiju nodarbības šajā svētku dienā var netikt organizētas.)

Plašāka svētku programma