LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Aiga Švede


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fakultātes prodekāns

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa
Studiju programmas direktors
Asociētais profesors

Adrese: Jelgavas iela 1-DAC - 001
Telpa: 430. telpa
Tālrunis: 67033940

E-pasts: aiga.svede@lu.lv

Prombūtne: 02.12.2023 - 31.12.2023

Konsultācijas: Katru nedēļu pirmdienās no 14:00 līdz 17:00, Jelgavas iela 1