LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Aiga Švede


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fakultātes prodekāns

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa
Asociētais profesors

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 430. telpa
Tālrunis: 67033940

E-pasts: aiga.svede@lu.lv

Prombūtne: 21.06.2021 - 22.08.2021