LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Lāzeru centrs