Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Promocijas darba "Hologrāfiskais ieraksts un virsmas reljefa veidošanās azobenzola savienojumos" aizstāvēšana

23.08.2018.

2018. gada 7. septembrī 16:00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, 2. stāva konferenču zālē, notiks LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu fizikas zinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs Miķelsone Jeļena.

Recenzenti:

Dr.phys. Andris Ozls  (RTU),

Dr. phys. Vjačeslavs Gerbreders (DU),

Dr.phys. Jānis Harja (University of applied sciences and arts, Vācija)

Specializētā promocijas padome:

Dr.habil.phys. Uldis Rogulis - specializētās padomes priekšsēdētājs

Dr. habil.phys. Linards Skuja– specializētās promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieks

Dr. phys. Anatolijs Šarakovskis

Dr.phys. Andris Ozols

Dr.habil.phys. Donats Millers

Dr.habil.phys. Māris Tamanis

Dr.phys. Pāvels Onufrijevs

Dr.phys. Aivars Vembris

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā (Raiņa bulvārī 19), Akadēmiskajā bibliotēkā (Rūpniecības ielā 10) un LU Fizikas un matemātikas fakultātē  F210.telpā.

Anotācija:

Darba ietvaros tika pētīti optiskā ieraksta azobenzola materiāli: funkcionāli polimēri, mazmolekulāri organiskie stikli, „saimnieks-viesis” sistēma tiešajam hologrāfiskajam ierakstam un difraktīvi optisko elementu (DOE) izstrādes. DOE izmanto telekomunikāciju tehnoloģijās, monohromatoros, elektrooptiskās ierīcēs, dažādu filtru izveidē, mākslā, drošības sistēmās, u.c., tāpēc DOE izstrāde ir nozīmīga priekš daudzām nozarēm.

Darba laikā iegūto režģu priekšrocība ir tāda, ka tie tiek izgatavoti no salīdzinoši lētiem materiāliem, tajā skaitā no materiāliem, kuru sintēze ir vienkārša un materiāls neprasa turpmāku attīrīšanu. Tika strādāts pie materiāla fotojutības uzlabošanas un virsmas reljefa pastiprināšanas pēc hologrāfiskā ieraksta, kas ļauj samazināt ierakstam nepieciešamu enerģijas daudzumu.

Darba ietvaros tika pētīti funkcionāli polimēri, kur gaismas jutīgs azo savienojums ir kovalenti saistīts ar polimēra matricu, azobenzolu saturoši mazmolekulāri organiskie stikli, kā arī azosavienojumu – polimēra matricas jeb „saimnieks-viesis” sistēma, kur abas kompomentes nav ķīmiski saistītas.

Darbā tiek apskatīta ieraksta parametru ietekme un virsmas reljefa režģa veidošanos, skaidrots tās mehānisms.

Izstrādāta netiešā metode masas kustības virziena noteikšanai virsmas reljefa režģī hologrāfiskā ieraksta laikā.

Darbā apskatīta virsmas reljefa režģu fizikāla pastiprināšanas metode, kas ļauj iegūt dziļu virsmas reljefa režģi pēc īsa hologrāfiska ieraksta.

Promocijas darbā ir aprakstīts virsmas reljefa veidošanās mehānisms.