Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte turpina uzņemt studentus brīvajās budžeta un maksas studiju vietās!

30.08.2018.

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē 27. līdz 29. augustā būs iespējams pieteikties septiņās studiju programmās! Pamatstudiju līmenī iespējams pieteikties uz brīvajām budžeta, kā arī maksas vietām studiju programmās: Fizikas bakalaurs, Matemātikas bakalaurs, profesionālais bakalaurs “Matemātiķis - statistiķis” un Optometrijas bakalaurs. Augstākā līmeņa studijām iespējams pieteikties uz brīvajām budžeta un maksas studiju vietām Fizikas maģistra un Matemātikas maģistra studiju programmās, bet Optometrijas profesionālā maģistra studiju programmā – uz maksas vietām.

Informāciju par studiju programmām meklē lapā gribustudet.lv.

Dokumentu pieņemšana un reģistrācija notiks fakultātē Zeļļu ielā 25, 115. telpā:

dokumentu pieņemšana:

27. augustā no 10:00 līdz 16:00,

28. augustā no 14:00 līdz 18:00,

29. augustā 10:00 līdz 14:00,

studentu reģistrācija:

30. augustā no 10:00 līdz 16:00.

Ja vēlies kļūt par matemātikas vai fizikas skolotāju, piesakies budžeta vietām studiju programmā Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs. Uzņemšanu tajā organizē Ķīmijas fakultāte, par ko informāciju atradīsi lu.lv lapā. 

Reģistrējoties pamatstudijām, pretendentam jāuzrāda un jāiesniedz kopija: personu apliecinošs dokuments, vidējo izglītību apliecinošs dokuments un tā pielikums (ja tāds pastāv), dokumenti, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.), centralizēto eksāmenu sertifikāti, citi dokumenti, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas prasībām un kritērijiem pamatstudiju programmās 2018./2019. akadēmiskajā gadā. Reģistrējoties augstākā līmeņa studijām, pretendentam jāuzrāda un jāiesniedz kopija: dokumenti par iepriekšējo izglītību un personu apliecinošs dokuments.

Reģistrējoties studijām, jāveic reģistrācijas maksa 30.00 EUR apmērā. Maksājumu var veikt Raiņa bulvārī 19, 125. kabinetā, vai arī bankā, pēc tam līdzi ņemot maksājuma uzdevumu. Jāizmanto šie rekvizīti, maksājuma mērķī norādot "reģistrācijas maksa studijām". Personām, kas reģistrācijas maksu veikušas vienotās uzņemšanas laikā, maksājums atkārtoti nav jāveic, bet līdzi jāņem pieteikuma apliecinājums no informatīvās sistēmas.