Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Finansiālā atbalsta konkurss 1. kursa maģistrantiem!

11.07.2018.

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte (FMOF) vēlas atbalstīt spējīgu 1. kursa maģistrantūras studentu mācības fakultātes piedāvātajās studiju programmās un veicināt zinātnisko darbību FMOF pētniecības struktūrvienībās.

Tāpēc FMOF izsludina vakances uz 3 zinātniskā asistenta vietām, pa vienai katrā no nodaļām un to realizētajām Maģistra studiju programmām: 
•    Fizikas nodaļā - Fizikas maģistra studiju programma;
•    Matemātikas nodaļā - Matemātikas maģistra studiju programma;
•    Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā - Optometrijas profesionālā maģistra studiju programma.

Finansiālais atbalsts katram zinātniskajam asistentam būs darba algas veidā - 430 EUR/mēnesī (bruto) gada garumā. Nosacījumi kandidātiem ir:
•    Ir iestājušies un sekmīgi studē atbilstošajā FMOF maģistra studiju programmā;
•    Veic vai veiks zinātnisko darbību kāda FMOF vadošā pētnieka vai pētnieka vadībā.

Lai pieteiktos atbalstam, nepieciešams līdz 15. septembrim iesniegt dokumentus Personālvadības departamentā  uz atbilstošo vakanci:
•    Konkursam nepieciešamos pamatdokumentus , tai skaitā CV ar ziņām par līdzšinējo zinātnisko darbību, kā arī bakalaura studiju noslēguma darba nosaukumu un iegūto vērtējumu;
•    atbalsta vēstuli no zinātniskā darba vadītāja FMOF;
•    rekomendācijas vēstuli no pasniedzēja iepriekš absolvētajā studiju programmā.

Pēc pieteikšanās nepieciešams sagatavot 10 minūšu referātu zinātniskajam semināram par savu pieredzi un plānotajām studijām un pētniecisko darbību, ko vērtēs fakultātes komisija. Zinātniskais seminārs tiks plānots 2 septembra pēdējās 2 nedēļās, savukārt par atbalsta piešķiršanu lemj fakultātes Dome tuvākajā sēdē.

Papildus informāciju iespējams iegūt pie FMOF sekretāres Madaras Ziņģes