Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Promocijas darba aizstāvēšana "Metodes grupēšanas procesu pētījumiem centrālajā redzes laukā un redzes lauka perifērijā"

26.06.2018.

2018. gada 10. jūlijā plkst. 11:00 00 LU Dabaszinātņu centrā, Jelgavas ielā 1, 702. telpā, notiks LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu fizikas zinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs ILZE CEPLE.

Recenzenti:

Dr.phys. Aleksejs Kataševs  (RTU),

Dr. biol. Juris Porozovs (LU),

Ph.D. Baingio Pinna, (Dept. of Biomedical Sciences, University of Sassari, Itālija)

Specializētā promocijas padome:

Dr.habil.phys. Jānis Spīgulis - specializētās padomes priekšsēdētājs

Dr.habil. phys. Ivars Lācis– specializētās promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieks 

Dr.habil. phys. Ruvins Ferbers

Dr. phys. Gunta Krūmiņa

Dr.phil Jurģis Šķilters

Dr.habil.phys. Māris Ozoliņš

Dr. phys. Aleksejs Kataševs

Dr. phys. Sergejs Fomins

Dr. phys. Varis Karitāns

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā (Raiņa bulvārī 19), Akadēmiskajā bibliotēkā (Rūpniecības ielā 10) un LU Fizikas un matemātikas fakultātē  F210.telpā. 

Anotācija:

Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 110 lapaspusēm. Tas satur 44 attēlus, 2 tabulas un 153 atsauces uz literatūras avotiem. Pētījumā tiek izvērtēta vizuālās informācijas grupēšanas un stimulu nozīmes ietekme uz vizuālās informācijas apstrādes procesiem centrālajā redzes laukā un redzes lauka perifērijā.

Acu kustību analīzes un psihofizikālo pētniecības metožu rezultāti norāda, ka vizuālās informācijas uztveres jutība uz nozīmi saturošiem stimuliem (bioloģiskā kustība vai burtu skenēšana) ir augstāka nekā uz nozīmi nesaturošiem stimuliem. Bioloģiskās kustības uztvere vizuālajā troksnī jeb figūras-fona nošķiršanas procesi visprecīzāk noris centrālajā redzes laukā ar tiešās uzmanības starpniecību.

Atslēgvārdi: vizuālās informācijas grupēšana, acu kustības, stimula nozīme, bioloģiskā kustība, redzes lauka perifērija.