Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Promocijas darba aizstāvēšana „Rezonanses izmantošana nanomateriālu un nanoelektromehānisko sistēmu (NEMS) raksturošanai“

22.06.2018.

2018. gada 29. jūnijā plkst. 14:00 00 LU Dabaszinātņu centrā, Jelgavas ielā 1, 702. telpā, notiks LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu fizikas zinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs Jeļena Kosmača. Promocijas darbs izstrādāts Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūtā laika posmā no 2012. gada līdz 2018. gadam. Darba zinātniskais vadītājs asoc. prof., Dr. chem. Donāts Erts.

Recenzenti:

Dr.habil.phys. Donats Millers  (LU),

Dr.habil. sc.ing. Jānis Vība (RTU),

Dr. Rynno Lohmus, (Institute of Physics, University of Tartu, Tartu, Estonia)

Specializētā promocijas padome:

Dr.habil.phys. Uldis Rogulis - specializētās padomes priekšsēdētājs

Dr.habil. phys. Linards Skuja– specializētās promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieks

Dr.habil. phys. Andrejs Cēbers

Dr. habil.phys. Māris Knite

Dr.chem. Donats Erts

Dr.habil.phys. Donats Millers

Dr.habil.phys. Jurijs Dehtjars

Dr. phys. Anatolijs Šarakovskis

Dr. phys. Jana Andžāne

Dr. phys. Onufrijevs Pāvels

Dr.phys. Oļesja Starkova

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā (Raiņa bulvārī 19), Akadēmiskajā bibliotēkā (Rūpniecības ielā 10) un LU Fizikas un matemātikas fakultātē  F210.telpā.

Anotācija:

Jaunu nanomateriālu atklāšana un to ieviešana elektroniskajās ierīcēs ir viens no visstraujāk augošajiem mūsdienu pētījumu laukiem.

Šajā darbā tika veicināta nanovadu un grafēna nanomateriālu eksperimentāla izpēte, raksturojums un to pielietojums nanoelektromehāniskās sistēmas (NEMS). Tā ir jaunā tehnoloģija, kas izmanto nanostruktūru mehānisko kustību, lai pārvadītu elektrisko signālu. Parasti NEMS darbības princips balstās uz nanomateriāla nanoelektromehānisko pārslēgšanos vai mehānisko rezonansi. Nākotnē NEMS varētu nodrošināt lielāku integrācijas blīvumu, energoefektivitāti un izturību nekā tradicionālās pusvadītāju tehnoloģijas.

Darbā tika izstrādātas un pielietotas in-situ skenējošās elektronu mikroskopijas metodes, nanomanipulācijas un rezonanses mērījumi, lai izpētītu nanomateriālus un NEMS. Šāda pieeja ļauj reālā laikā novērot nanomateriāla reakciju uz fiziskiem stimuliem, iegūt informāciju par nanomateriāla mehāniskajām īpašībām, par specifiskām daļām un procesiem NEMS ierīcēs.