Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Studē Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē!

13.07.2018.

Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē (FMOF) 2018. / 2019. akadēmiskajam gadā reflektanti var pieteikties bakalaura, maģistra un doktora studiju programmām. Vienotā uzņemšana bakalaura studiju programmās notiks no 25. jūnija līdz 10. jūlija plkst. 16:00, bet maģistra - no 3. līdz 13. jūlijam.

Latvijas Universitāte ir vienīga augstskola Latvijā, kura piedāvā pilnvērtīgas fizikas, matemātikas un optometrijas studiju programmas visos trīs līmeņos. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē ir nodrošināta iespēja mācīties no labākajiem Latvijas speciālistiem, kuri ir atzīti arī starptautiskā līmenī. Turklāt jau kopš pirmā kursa studenti var iesaistīties plašā un daudzveidīgā pētniecībā, iegūstot vērtīgu pieredzi, zināšanas un prasmes, ko augsti vērtē darba dēvēji.

 

Topošie studenti var pieteikties akreditētās profesionālajās un akadēmiskajās bakalaura studiju programmās:

      Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs (vidusskolas matemātikas skolotājs, fizikas skolotājs),

      Fizika 

      Matemātika

      Matemātiķis statistiķis

      Optometrija

un akreditētās profesionālajās un akadēmiskajās maģistra studiju programmās:

      Fizika,

      Matemātika,

      Optometrija,

kā arī doktora studiju programmās:

      Fizika, astronomija un mehānika,  

      Matemātika.

Bakalaura studiju programmām pieteikšanās notiek elektroniski no 25. jūnija līdz 10. jūlijam plkst. 16:00, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Elektronisko pieteikumu apstiprināšana vai pieteikšanās uz vietas augstskolās, kas piedalās vienotajā uzņemšanā, noris no 3. līdz 10. jūlijam. Pieteikšanās un elektronisko pieteikumu apstiprināšana ir Raiņa bulvārī 19, darbdienās no plkst. 9:00 līdz 18:00 un sestdienā no plkst. 9:00 līdz 13:00.

Pieteikšanās maģistra studiju programmām notiek elektroniski līdz 12. jūlijam, izmantojot LUIS sistēmu, un klātienē līdz 13. jūlijam

      Zeļļu ielā 25, 102. telpā (fizika un matemātika),

      Jelgavas ielā 1, 430. telpā (optometrija),

līdzi ņemot svarīgos dokumentus. Rezultātus par uzņemšanu varēs uzzināt 16. jūlijā, plkst.13:00

      Zeļļu ielā 25 pie dekanāta (fizika un matemātika),

      Jelgavas ielā 1 pie 430. telpas (optometrija),

bet reģistrēties no 16. līdz 20. jūlijam.

Uzmanīgi apskati darba laikus!

Pieteikšanās doktora studiju programmām notiek no 13. līdz 17. augustam no 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00 114. telpā, Raiņa bulv. 19. Līdz tam kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju jāsagatavo izvēlētā darba pamatojums un iestrāde, kā arī daži citi dokumenti. Iestājpārrunas notiks FMOF Zeļļu ielā 23, F213. telpā 5. septembrī plkst. 16:30, rezultāti būs zināmi līdz 21. septembrim, bet reģistrēšanās jāveic līdz 28. septembrim.